3. Departement (politisaker) (1814–1819)

3. Departement (politisaker) ble opprettet 30. november 1814, ved at blant annet politi-, vei-, skyss- og postsaker ble overført fra 2. Departement (innenrikssaker).  1. januar 1819 ble departementet nedlagt og hovedtyngden av sakene overført til Justis- og politidepartementet.

Regjeringspolitikere