Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010–2015)

Navnet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2010, ved at inkluderingssakene ble overført fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementets navn ble endret. Hovedtyngden av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Familie- og forbrukerdepartementet, Kommunaldepartementet, Miljøverndepartementet, Lønns- og prisdepartementet, Sosialdepartementet, Finans- og tolldepartementet og Justis- og politidepartementet, til Indredepartementet som ble opprettet 1. januar 1846.

Regjeringspolitikere

Regjeringsmedlemmer (5)

Statssekretærer (5)

Politiske rådgivere (2)