Familie- og forbrukerdepartementet (1956–1972)

Familie- og forbrukerdepartementet ble opprettet 21. desember 1956, ved at familie- og forbrukersakene under en egen statsråd i Sosialdepartementet ble skilt ut. Familie- og forbrukerdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Sosialdepartementet til  Indredepartementet som ble opprettet 1. januar 1846. 8. mai 1972 ble Familie- og forbrukerdepartementets navn endret til Forbruker- og administrasjonsdepartementet, ved at sentraladministrasjonssaker ble overført fra det nedlagte Lønns- og prisdepartementet.

Regjeringspolitikere