Postdepartementet (1860–1861)

Postdepartementet ble opprettet 18. august 1860, ved at Indredepartementets generalpostdireksjon ble skilt ut som et eget departement som inntil videre skulle ledes av sjefen for Marinedepartementet. Departementet fikk også overført Indredepartementets telegraf- og skyssaker. Postdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Indredepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet og 3. Departement (politisaker), til 2. Departement (innenrikssaker) som ble opprettet 2. mars 1814. Departementets saker ble 2. oktober 1861 overført til Marinedepartementet, som nå fikk sitt navn endret til Marine- og postdepartementet.

Regjeringspolitikere