- En næring for fremtiden

- Olje og gass vil være en viktig næring også i fremtiden, sa olje- og energiminister Terje Søviknes da han talte på Statoil Future of Energy Forum i Stavanger.

Olje og gass er vår største og viktigste næring og vil fortsette å være det i lang tid fremover. Det viktigste regjeringen kan gjøre er å tildele nye arealer for leting. Høy aktivitet til havs skaper høy aktivitet i industrien på land. Slik legger vi til rette for at det skapes arbeidsplasser og verdier over hele landet, som kommer hele samfunnet til gode, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Søviknes i Stavanger

Olje- og energiminister Terje Søviknes på scenen i Stavanger. (Foto: ERH/OED).

I sitt innlegg understreket også Søviknes at norsk petroleumsvirksomhet allerede er underlagt sterke virkemidler for å begrense utslipp av klimagasser. Derfor har norsk olje og gass lave utslipp sammenlignet med produksjonen i andre deler av verden.   

Terje Søviknes på besøk hos Cubility, med selskapets Knut Haga til venstre. (Foto:OED)

Terje Søviknes på besøk hos Cubility, med selskapets Knut Haga til venstre. (Foto:OED)

Tidligere på dagen besøkte olje- og energiministeren bedriften Cubility i Sandnes. Cubility AS lager lukkede slambehandlingsanlegg. Selskapet har utviklet slambehandlingssystemet MudCube, som er på markedet, og fikk i april støtte fra DEMO 2000 til å demonstrere slamtransportsystemet CubeLink. Prosjektet har fått 3,5 mill. kroner i støtte fra DEMO 2000.

- DEMO 2000-prosjektet til Cubility er banebrytende innenfor håndtering av borekaks. Dette prosjektet viser at regjeringens satsing gir konkrete resultater for teknologiutvikling i oljeindustrien, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Til toppen