- Slottsplassen viser offentlig gjennomføringsevne

- Rehabiliteringen av Slottsplassen er et eksempel på sterk offentlig gjennomføringsevne, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da Slottsplassen torsdag ble åpnet for normal ferdsel igjen.

- Rehabiliteringen av Slottsplassen er et eksempel på sterk offentlig gjennomføringsevne, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da Slottsplassen torsdag ble åpnet for normal ferdsel igjen. 

Sanner fikk sammen med Oslo-ordfører, Fabian Stang, Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaysen og riksantikvar Jørn Holme æren av å løfte bort det første gjerdet, torsdag morgen. Dermed er slottsplassen på ny åpen for ferdsel etter å ha vært stengt i i underkant av et halvt år.

Prosjektet har hele tiden hatt som mål å bli ferdig før grunnlovsjubileet 17. mai 2014. Når plassen er ferdigstilt et halvt år tidligere, skyldes det både at man har vært svært heldig med været, og vel utført arbeid fra Statsbyggs side.

Kommunal og moderniseringsministeren startet sin tale med å takke for at han og resten av regjeringen fikk møte pressen på plassen ved innsettelsen.

- Dette er kanskje landets mest symboltunge plass, og det å ta sine første steg som regjering ut på slottsplassen er tradisjonsrikt øyeblikk, sa Sanner.

Han fortsatte med å bruke arbeidet med plassen som et bilde på den politikken som skal gjennomføres i tiden som kommer.

- Det har handlet om fornying, men med respekt for det eksisterende. Og det har handlet om å tørre å tenke nytt, og å utnytte den gode fagkunnskapen man sitter med. For selv om vi står på en plass som har et historisk korrekt uttrykk, er jobben som er gjort her preget av høy ekspertise, og vilje til å finne gode, nyskapende løsninger.

Topplaget på den nyrenoverte slottsplassen består av grus stabilisert med et bindemiddel. Plassen er fremdeles en grusplass, som er det historisk korrekte for slottsplassen, men nå skal man være kvitt problemene med at grus renner bort når det regner, og graver dype furer i plassen.

Både den røde grusen, og granittrennene som er en viktig del av dreneringssystemet, kommer fra Røyken i Hurum. (Ann Kristin Lindaas)

I tillegg til endringen av selve dekket på slottsplassen er det etablert et omfattende dreneringssystem, som er synlig over bakkenivå gjennom 1000 meter med renner av Røykengranitt. Granittrennene rammer inn plassen og er viktige i det estetiske uttrykket plassen har, samtidig som de leder vannet bort fra plassen og ned i dreneringssystemet under bakken.

Arbeidene er gjennomført i regi av Statsbygg i samarbeid med Det kongelige hoff, Riksantikvaren og Oslo kommune. Arbeidene er ferdig tidligere enn planlagt og vil bli ferdigstilt innenfor kostnadsrammen.

Les mer om oppgraderingen av slottsplassen på Statsbygg sine nettsider

Til toppen