Norsk støtte til urfolks deltakelse på klimatoppmøte

Norge støtter urfolksdeltakelse på FNs klimatoppmøte i Peru i desember med 6,5 millioner kroner.

Rebeca Arias fra FN og Norges ambassadør Hege Araldsen, signerte avtalen. Urfolksrepresentant Edwin Vásquez Campos og Ernesto Ráez fra Perus miljøverndepartement var til stede.

–Norge mener det er viktig med urfolks deltakelse i internasjonal klimapolitikk. Derfor ønsker vi å bidra til at peruanske myndigheter får gjennomført sitt ønske om å styrke urfolksdeltakelsen under klimatoppmøtet i Lima i desember. Vi inviterer samtidig også representanter fra Sametinget til å delta i den norske delegasjonen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Avtalen ble undertegnet av Norges ambassadør i Peru og FNs utviklingsprogram (UNDP) i Peru 4. juli. Tiltaket er utformet av peruanske urfolksrepresentanter og myndigheter i fellesskap.

–Urfolk spiller en viktig rolle i forvaltningen av naturressurser, ikke minst i Latin-Amerika og Amazonas. Det er spesielt viktig at urfolks rettigheter ivaretas i forhandlinger om tiltak som kan påvirke deres livsgrunnlag, verdier og levesett, sier Sundtoft. 

Til toppen