Utviklingsminister Tvinnereim

– Dypt bekymret for situasjonen i Sudan

Volden brer om seg i Sudan. Ifølge FN har over 300 000 flyktet fra delstaten Gezira i løpet av dager. – Dessverre går det fra vondt til mye verre for sivilbefolkningen i Sudan, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Nesten 25 millioner sudanere har behov for humanitær bistand. I år ble kun 5 millioner mennesker nådd med en eller annen form for hjelp. Verdens matvareprogram (WFP) sier nå at de må midlertidig stanse utdeling av hjelp til nødlidende i Gezira på grunn av kamphandlinger.

– Det er vanskelig å få øye på lyspunkter i det som allerede er en alvorlig humanitær krise. FNs vansker med å få hjulpet mennesker i nød illustrerer alvoret. Resultatet er at flere hundre tusen mennesker igjen står uten trygg tilgang til mat, sier Tvinnereim.

Humanitærretten må respekteres

Norge vil fortsette å minne partene om at hensynet til Sudans sivilbefolkning må komme først. De stridende partene må etterleve internasjonal humanitærrett og menneskerettighetene. Norge vil også minne om partenes forpliktelser etter Jedda-erklæringen fra 11. mai om å beskytte sivile, inkludert ved å tillate og tilrettelegge for uhindret humanitær tilgang.

Store behov i året som kommer

– Situasjonen i Sudan kommer i skyggen av andre kriser. Vanlige folk i Sudan opplever nå lidelser på et nivå som er vanskelig for oss å ta innover oss. Mange opplever vold og utrygghet, seksuelle overgrep og mangler det helt nødvendigste. For Norge vil det å sikre folk nok livsviktig nødhjelp være prioritert også i året som kommer. I 2024 vil 24,8 millioner mennesker, eller en av to sudanere, ha behov for humanitær bistand. Behovene hos den enkelte vil også være mye høyere enn i 2023. Slik kan vi ikke ha det. Denne utviklingen må Sudan og det internasjonale samfunn klare å snu, sier Tvinnereim.

 

Bakgrunn

Norsk innsats: Total humanitær bistand til Sudan hittil i år er om lag 260 millioner kroner. Støtten ble nylig økt som følge av de enorme udekkede behovene for livsviktig bistand: Norge øker støtten til FNs arbeid i Sudan - regjeringen.no

Norsk humanitær støtte til Sudan så langt i 2023 er fordelt slik:

  • Norske humanitære organisasjoner som Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna og Norges Røde Kors: ca. 123 millioner kroner
  • FN-systemet: 137 millioner kroner:
  • Verdens matvareprogram (WFP): 45 millioner kroner, inkludert 15 millioner til FNs humanitære flytjeneste (UNHAS)
  • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR): 50 millioner kroner (til Sudan og naboland)
  • FNs humanitære landfond (SHF): 42 millioner kroner
  • I tillegg kommer norsk støtte gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF) og Røde Kors-bevegelsens nødhjelpsfond (DREF), som umiddelbart ble satt i arbeid så snart sudanske flyktninger begynte å krysse grensene. Hittil i år har Sudan fått 60 millioner dollar gjennom FNs nødhjelpfond. Hver tiende dollar er fra Norge.