– Gledelige resultater på matteeksamen for lærerutdanningene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Resultatene viser at lærerutdanningsinstitusjonene arbeider godt med vurdering av karakterer, og at det er all mulig grunn til å ha tillit til måten landets lærerutdannere arbeider med vurdering av sine studenter på, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nøktern karaktersetting. Enighet blant sensorene. Det er konklusjonene i første delrapport for nasjonal deleksamen i matematikk for studenter i grunnskolelærerutdanningene.

 – Dette er gledelige resultater. Det viser at det ikke er grunn til å tro at institusjonene ved ordinær eksamen gir lettere oppgaver, eller er snillere med karakterer enn det er grunnlag for, sier kunnskapsministeren.

NOKUT gjennomfører pilotprosjektetet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Nasjonal deleksamen i matematikk ble gjennomført for den første av to puljer studenter i grunnskolelærerutdanningene rettet mot trinn 1-7 og 5-10 den 1. desember. Første delrapport viser at det er klart samsvar mellom måten det settes karakterer ved nasjonal deleksamen, og ved ordinær eksamen lokalt. Oppslutningen om deleksamenen er god. Resultatene er litt bedre for deleksamenen enn ved ordinær eksamen, men det er noe nivåforskjell mellom institusjonene. 

Hovedresultatene

  • 69,7 prosent av studentene i undersøkelsen fikk karakteren C eller bedre, og 10,4 prosent strøk. Det er noen forskjeller på institusjonsnivå. Dersom man beregner gjennomsnitt uten å ta med kandidater som strøk, ligger de fleste institusjonene med et gjennomsnitt på C eller bedre.
  • Institusjonene er i all hovedsak er nøkterne i karaktersetting
  • Det er stor enighet blant sensorene
  • Karakterer som gis i norsk lærerutdanning er pålitelige i en samfunnskontekst
  • Det ser det ut til at det er samsvar mellom inntakskarakter og eksamenskarakterer i lærerutdanning
  • Undersøkelsen gir en indikasjon på hvilke institusjoner som jobber særlig godt med matematikkfaget. På den måten kan en nasjonal deleksamen gi institusjonene et grunnlag for å sammenlikne seg med og ta lærdom av hverandre
  • Gjennomføringsgraden er på 91 prosent, som er over gjennomføringsgrad ved ordinær eksamen.

Nasjonal deleksamen var utviklet i samråd med fagmiljøet i matematikk i lærerutdanning og administrasjonen ved institusjonene. Andre pulje av nasjonal deleksamen i lærerutdanningen avholdes våren 2016.

 Les hele rapporten