Taler og innlegg

Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård: – Ikke et spørsmål om penger

Svar fra samferdselsminister Nygård på lederartikkel om jernbane i Adresseavisen. Publisert 7. september 2023.

Ekstremværet Hans satte flere vei- og jernbanestrekninger ut av spill. Aller verst gikk det ut over togtrafikken på Dovrebanen, etter at Randklev jernbanebru i Ringebu kollapset.

lederplass spekulerer Adresseavisen i om ansvarlige myndigheter mangler vilje og evne til å få Dovrebanen på skinnene igjen, og setter dette i sammenheng med organisering og styring i jernbanesektoren. Her har jeg behov for å komme med et par oppklaringer.

Selv om det naturlig nok vil ta noe tid å få en ny bruforbindelse på plass, har det vært jobbet med dette fra dag én. Når et alvorlig infrastrukturbrudd som brukollapsen på Ringebu inntreffer, venter verken Bane Nor eller Jernbanedirektoratet på en formell instruks fra Samferdselsdepartementet for å bøte på problemet. Da går de i gang så raskt det er praktisk mulig. Bane Nor kartlegger nå hva som må gjøres for å få en midlertidig eller permanent bru på plass – så raskt som mulig. Jeg har ved flere anledninger – også overfor Adresseavisen – forsikret om at det ikke er et spørsmål om penger for å få Dovrebanen tilbake i full drift.

Frem til bruforbindelsen i Ringebu er på plass, må vi belage oss på busstransport og bedre utnyttelse av kapasiteten på Rørosbanen, hvor godstransport blir prioritert.

Det er også inngått avtaler mellom Jernbanedirektoratet og SJ Norge om endringer i persontogtilbudet på deler av strekningen på Dovrebanen. Regjeringen har varslet økonomiske tiltak for å hjelpe togselskapene. Særlig for godsbransjen er situasjonen kritisk.

Jeg er enig med Adresseavisen i at det er utfordringer i jernbanesektoren. I Samferdselsdepartementet har vi nettopp fått en ekstern rapport om dette, og vi vurderer nå hvilke grep vi skal ta for å pense sektoren inn på riktig spor. Men håndteringen av brukollapsen i Ringebu er ikke relevant i denne sammenhengen.