– Nå prioriterer vi nærmiljøanlegg til utsatte områder

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Barn som vokser opp i fattige byområder deltar mindre i aktiviteter enn barn som vokser opp andre steder. Det må vi gjøre noe med, og derfor prioriterer vi nå mer penger til såkalte nærmiljøanlegg som er lett tilgjengelige anlegg i nærheten av der folk bor, i områder med store levekårsutfordringer. Eksempler på slike anlegg er streetbasketanlegg, sandvolleyballbane, trimpark og klatreanlegg. Anleggene er gratis og åpne for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Statsråden peker på at tall fra SSB for 2020 viser at det er 115 000 barn i Norge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.

– Derfor er det så viktig å få på plass flere anlegg som er gratis å bruke i de områdene der mange av de ungene som ikke har råd til å delta på organisert idrett bor, sier Trettebergstuen.

Trettebergstuen og Jacobsen henger etter armene i klatrestativ.
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og leder i Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen har besøkt Romsås IL og nærmiljøanlegget Humleby. Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet

Regjeringa oppretter nå en ordning som gir ekstra tilskudd på 30 prosent til nærmiljøanlegg i områder med levekårsutfordringer. Nærmiljøanlegg er enklere anlegg som skal være tilgjengelige for alle og som brukes til egenorganisert idrett og aktivitet. Kultur- og likestillingsdepartementet har gjort flere endringer i spillemiddelregelverket for å styrke finansieringen til disse anleggene, for å legge til rette for bedre bokvalitet og tilbud om egenorganisert idrett og aktivitet.

– Målet er å fjerne dårlig råd som grunn til at noen ikke får delta. Dette er ett steg til på den veien. Vi håper at mange nå kjenner sin besøkelsestid, og at det søkes spillemidler til flere slike nærmiljøanleggsprosjekter, spesielt i områder med levekårsutfordringer, avslutter Trettebergstuen.

Søknadsportalen for å søke om spillemidler til anlegg for tildeling i 2023 ble åpnet 15. juni. Kommunene har egne frister for innsending til  kommunen.

Søknadsberettigede aktører og anleggstyper fremgår av Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022 (V-0732 B).

Områdene omfattet av utvidelsen av nærmiljøanleggsordningen er de som har hatt (fra og med 2018), har, eller i perioden vil inngå avtaler om statlige områdesatsinger Jf Kommunal- og distriktsdepartementets områdesatsinger:

Bergen:

Loddefjord og Olsvik

 

Drammen:

Fjell og Strømsø

 

Oslo:

Groruddalen, Oslo Indre Øst og Oslo Sør

 

Stavanger:

Storhaug

 

Trondheim:

Kolstad-Saupstad