- Nødvendig dialog om global helse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fredag var tidligere og nåværende internasjonale toppledere samlet i Oslo for å snakke om fremtidig helsesamarbeid over landegrenser. – En verdifull og nødvendig dialog, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Julio Frenk på seminar om global helse
Foto: Eva Hongshagen / Helse- og omsorgsdepartementet

Klimakrise, energikrise, krig i Ukraina og koronapandemi var noe av bakteppet da Helse- og omsorgsdepartementet sammen med Universitet i Oslo inviterte til symposium om global helse fredag.

- Ingen land er alene om konsekvensene av utfordringene vi står i. Det er også i fellesskap vi finner de beste løsningene. Da er det nødvendig å snakke sammen og dele kunnskap, slik vi har gjort i dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

- Det er behov for nytenking og innovative løsninger, tilpasset til den ressursknapphet vi står overfor. Vi må styrke fremtidig beredskap gjennom effektive tiltak. Det må blant annet gjøres gjennom forpliktende globalt samarbeid, effektive globale finansieringsmekanismer, styrkede h

elsesystemer og universell helsedekning, sier statsministeren.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltok også på symposiet.

- Koronapandemien har gitt oss erfaringer vi må lære av for å stå bedre rustet i møtet med en neste pandemi. Det har vært blant temaene i dag, sier Kjerkol.

I sitt innlegg var hun klar på internasjonalt samarbeid både er nødvendig, viktig og riktig i lys av Norges erfaringer.

- Vi vil være en del av EUs helsearbeid, og ønsker å være tilknyttet på så like vilkår som EUs medlemsland som mulig. Vi deltar også aktivt i de pågående forhandlingene i WHO om styrket global helseberedskap, sier Kjerkol.