Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

10 millioner kroner til verdiskapning i lokale og regionale parkprosjekt

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal og moderniseringsdepartementet tildeler til sammen 10 millioner kroner til styrket verdiskapning i lokale og regionale parkprosjekter. – 12 gode prosjekter får støtte til å arbeide med verdiskapning basert på Norges rike natur- og kulturverdier, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det er gledelig at det er stor interesse for programmet, vi ønsker å styrke verdiskapningen og næringsutviklingen i områder med særkildte natur- og kulturverdier, sier Sanner.

- Parkprosjektene krever godt samarbeid mellom lokalt næringsliv, myndigheter, interessegrupper og innbyggere. Dette er gode eksempler på lokalt engasjement for å skape vekst i hele landet, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker å støtte opp om arbeidet for å etablere og videreutvikle parker som strategi for lokal utvikling. I arbeidet med parker er det viktig med et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom regionale myndigheter, næringsliv, interessegrupper og mennesker som bor og lever i områdene. Parkene skal fremme helhetlig steds- og næringsutvikling.

KMD har lagt vekt på flere forhold i utvelgingen av prosjekter. Kvalitet og gjennomføringsevne står sentralt. Vi har lagt stor vekt på god lokal forankring og samarbeid om parkkonseptet. Vi ønsker også at verdiskapingsprogrammet skal ha overføringsverdi til andre. Dette gjelder både mellom parker som er godt etablerte, men også for parker som er under etablering. Mange av prosjektene som får støtte nå, er en videreføring av prosjekter som startet opp tidligere.

De prosjektene som får støtte i 2014 er:

Prosjekt Støttebeløp 
Varanger natur- og kulturpark 500 000
Okstindan natur- og kulturpark 1 000 000
Vefsna regionalpark 1 000 000
Grøn Fjord 2020 1 000 000
Alliansemerke Nærøyfjorden 1 000 000
Magma geopark 500 000
Telemarkskanalen 900 000
Valdres natur- og kulturpark 870 000
Numedal regionalpark 780 000
Haldenkanalen 1 300 000
Finnskogen Natur- og kulturpark 350 000
Norske parker 800 000

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00