100 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen fredag 15. desember ble 100 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Blant disse er godkjenning av en rekke innovative teknologier som bidrar til å redusere CO2-utslipp fra personbiler.

"
100 rettsakter ble tatt inn i EØS-avtalen. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen

EØS-avtalen inneholder regler som skal bidra til å redusere utslipp av klimagass fra transportsektoren. Dette inkluderer spesifikke CO2-utslippsmål for bilfabrikantenes kjøretøy. For å stimulere til bruk av innovativ teknologi, kan en fabrikant få godskrevet reduksjon i CO2-utslipp fra sine bilmerker dersom de benytter en godkjent miljøinnovasjon.

På møtet i EØS-komiteen ble et tyvetalls godkjente innovative teknologier til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler tatt inn i EØS-avtalen. Et eksempler på slike er bruk av solcelletak til å lade bilbatterier. Et annet eksempel er å bruke lysdioder (LED) i bilens utvendige lykter (nær- og fjernlys, parkeringslys, ryggelys, tåkelys og blinklys med mer). Dette regelverket vil ikke tre i kraft i Norge før Stortinget har behandlet relevante lovendringer.

Mer informasjon:

Omtale av alle rettsaktene som ble tatt inn i EØS-avtalen 17. desember 2017

Slik blir EØS-regelverket til

Informasjon om EØS-komiteen

Informasjon om EØS-samarbeidet

 

Til toppen