130 millioner kroner ekstra til å senke prisen og øke deltagelse i idretten

Regjeringen fortsetter ekstrainnsatsen for økt deltagelse. Nå fordeles 130 millioner kroner til deltakelse i idrettslag i områder med høy andel barn i lavinntektsfamilier.

– Dette er et grep som vi vet treffer der det trengs mest. Idretten er vår største arena for deltakelse blant barn og unge. Når så mange deltar, oppleves det som ekstra vondt å ikke kunne være med fordi foreldrene dine ikke har råd. Vi vil at de gode felleskapene skal være tilgjengelige for alle og derfor jobber regjeringen hele tiden for å gi idretten og frivilligheten gode kår, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

130 millioner kroner av overskuddet til Norsk Tipping går nå til en målrettet innsats i områder der det bor flest familier med vedvarende lavinntekt. Dette er fem millioner mer enn i 2023. Pengene skal brukes til å forhindre at barn og unge faller utenfor fordi familiene ikke har råd til kontingent og utstyr.

– Dette kommer i tillegg til en stor økning til idrettsanlegg og i tillegg til vår satsing på brede ordninger. Vi gjør dette fordi vi ser at det trengs et ekstra løft for barn i lavinntektsfamilier, sier kultur- og likestillingsministeren.

Satsingen er ett av tiltakene i handlingsplanen Alle inkludert (lenke) som ble lansert 30. april. Formålet med handlingsplanen er at alle skal ha like muligheter til å delta i kultur- idretts- og friluftsaktiviteter i hele landet.

Om fordelingen

120 millioner kroner fordeles via Norges Idrettsforbund (NIF) til idrettsrådene i kommuner med minst 200 barn i familier med lavinntekt. Fordelingen er beregnet fra SSB statistikk over vedvarende lavinntekt. 10 millioner fordeles via NIF til idrettskretsene basert på summen av antall barn i lavinntektsfamilier i de kommunene som faller utenfor fordelingen av 120 millioner kroner. Kretsene fordeler etter skjønn, der det er behov i kommuner som ikke får midler fra hovedpotten.

Det er opp til idrettsrådene og kretsene å velge metode for fordeling. Klubbene trenger ikke å søke eller rapportere. Det er ikke et krav at klubbene benytter alle midlene i 2024. 

Fordeling til idrettskretser:
Fylke Ant. komm. Antall i gruppen Beløp (kroner)
Rogaland 10 993 596 576
Møre og Romsdal 20 1922 1 154 701
Nordland 28 1731 1 039 952
Østfold 7 594 356 864
Akershus 6 842 505 858
Buskerud 12 638 383 298
Innlandet 36 2570 1 544 007
Telemark 11 675 405 527
Agder 16 1475 886 152
Vestland 28 2008 1 206 368
Trøndelag 25 1784 1 071 793
Troms 17 660 396 515
Finnmark 15 753 452 388

 

Fordeling til de 20 kommunene som får mest fra hovedpotten:

 

Kommune

 Beløp 2024

Oslo

          30 354 182

Bergen

             5 891 585

Fredrikstad

             5 538 833

Drammen

             4 527 786

Kristiansand

             3 991 673

Sarpsborg

             3 904 525

Skien

             3 368 282

Stavanger

             2 898 169

Sandefjord

             2 678 974

Trondheim - Tråante

             2 330 465

Moss

             2 153 647

Lillestrøm

             2 055 807

Arendal

             2 023 367

Ullensaker

             1 964 581

Indre Østfold

             1 619 479

Larvik

             1 464 409

Sandnes

             1 404 974

Halden

             1 386 963

Tønsberg

             1 291 858

Porsgrunn

             1 282 145