13,4 millioner for bedre levekår og livskvalitet til personer med funksjonsnedsettelse

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Regjeringa er opptatt av at personer med funksjonsnedsettelse skal ha de samme mulighetene til å leve gode liv som alle andre. Vi støtter frivillige organisasjoner som drar i gang aktiviteter som bidrar til en bedre hverdag for disse gruppene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I 2022 har vi prioritert søknader som:

  • bidrar til kunnskap om og bevisstgjøring rundt CRPD.
  • bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse i utdanning, arbeid og kultur og idrett.

Prosjektene spenner vidt. Det gis bl.a. støtte til nettverk om CRPD, arbeid med funkiskompetanse i kultursektoren, en rettighetskampanje, konferanse, festivaler og opplæringsprosjekter.

– Jeg er imponert over bredden i aktiviteter som får tilskudd. Innsatsen til frivillige organisasjoner er viktig for å sikre inkluderende tilbud, og å sette viktige tema på dagsorden. Jeg er særlig glad for at det er flere prosjekter som har fokus på CRPD og kompetanseheving om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse – dette er viktig for å sikre god implementering, sier Trettebergstuen

Pengene er fordelt via tilskuddsordningen Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som forvaltes av Bufdir. Om lag 6,8 millioner kroner gis til nye aktiviteter, mens 6,6 millioner gis til flerårige prosjekter.