1,4 millioner i gaveforsterkning til 8 kulturprosjekter i Oppland

Kulturdepartementet tildeler tilskudd på til sammen 1,4 millioner kroner i gaveforsterkning til 8 kunst- og kulturvirksomheter i Oppland. Dette kunne kulturminister Linda Hofstad Helleland fortelle da hun besøkte Lillehammer museum fredag.

På Lillehammer museum. Adm.dir. i Stiftelsen Lillehammer museum Jostein Skurdal, kulturminister Linda Hofstad Helleland og stortingspresident Olemic Thommessen.
På Lillehammer museum. Fra venstre: Adm.dir. i Stiftelsen Lillehammer museum Jostein Skurdal, kulturminister Linda Hofstad Helleland og stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Hallfrid Velure / Kulturdepartementet

- Virksomhetene i Oppland har vært flinke til å skaffe seg flere finansieringskilder, og det vil bidra til å finansiere mange spennende prosjekter. Det er hyggelig å være her personlig for å offentliggjøre gaveforsterkningen til Lillehammer og Oppland.

- Gaveforsterkingsordningen er svært vellykket. Den store interessen viser at kulturaktørene er flinke til å skaffe seg private givere og å søke på ordningen, og at det finnes private som synes det er viktig å bidra til kunst- og kulturlivet vårt.  Regjeringen innførte ordningen fordi vi er opptatt av å skape kultur for flere finansieringskilder til kulturtilbud og –prosjekter. Det er viktig at det systematiske arbeidet blir belønnet, sier kulturministeren.

Adm. dir. for Stiftelsen Lillehammer museum Jostein Skurdal, kulturminister Linda Hofstad Helleland og Ole Rolstad jr. fra Lillehammer Høyre.
Adm. dir. for Stiftelsen Lillehammer museum Jostein Skurdal, kulturminister Linda Hofstad Helleland og Ole Rolstad jr. fra Lillehammer Høyre. Foto: Hallfrid Velure / Kulturdepartementet

FORDELING

Stiftelsen Lillehammer museum

 • Mottar kr 250 000 i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 1 mill. kroner fra Stiftelsen UNI og Sparebanken Hedmark.
 • Gavene skal gå til nytt torvtak og vedlikehold på Isumstua i friluftsmuseet, samt til en ny utstilling om Birkebeinerrennets historie.

Vitensenteret Innlandet

 • Mottar kr 407 000 i gaveforsterkning basert på gaver på til sammen 1,6 mill. kroner fra Toten Sparebank, Sparebanken Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB.
 • Gavene skal gå til å videreutvikle og fornye utstilling innenfor temaene fysikklab og astronomi, samt til nytt planetarium.

Stiftelsen Kistefos-Museet

 • Mottar kr 500 000 i gaveforsterkning basert på pengegave på 2 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.
 • Gaven skal gå til nytt museumsbygg for kunst og kultur.

Mjøsmuseet

 • Mottar kr 87 500 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 350 000 fra Gjøvik gårds grunnavgiftsfond.
 • Gaven skal gå til å sikre Ohio-bilen fra 1917 på Gjøvik gård.

Klimapark 2469 AS

 • Mottar kr 46 851 basert på pengegave på kr 187 402 fra Sparebankstiftelsen DNB. 
 • Gaven skal gå til ny museumsutstilling.

Stiftelsen Bautahaugen Samlinger

 • Mottar kr 43 750 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 175 000 fra Stiftelsen UNI.
 • Gaven skal gå til istandsetting av Hedalen Mølle

Vågå Historielag

 • Mottar kr 26 250 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 105 000 fra Stiftelsen UNI.
 • Gaven skal gå til vedlikehold og el-arbeid ved Jutulheimen bygdamuseum.

Gudbrandsdalsmusea – Stiftelsen Ringebu Prestegard.

 • Mottar kr 50 000 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 200 000 fra Ringebu Prestegards venner og Jens Petter Rønning.
 • Gavene skal gå til å styrke drift og vedlikehold av bygg samt til innkjøp av møbler og utstyr. 
Til toppen