14 millioner kroner til utvikling av universell utforming

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen støtter 31 ulike prosjekter som skal gjøre samfunnet mer tilgjengelig for flere.

– I løpet av livet vil mange av oss oppleve å få nedsatt funksjonsevne.  Det handler for eksempel om å kunne få med seg rullestol eller barnevogn dit man ønsker, men også om god informasjon på kollektivtrafikk når syn og hørsel svikter. Universell utforming gjør hverdagen bedre for alle og er helt vesentlig for at vi skal ha et inkluderende samfunn, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

14 millioner kroner er fordelt på en bredde av prosjekter. Mottakerne spenner fra prosjekter for kollektivtrafikk, friluftsliv, digitalisering og bygningsteknikk til utdanning.  

– Universell utforming øker samfunnets bærekraft og det er viktig for regjeringa at så mange som mulig skal leve så selvstendig og fritt som mulig, sier Trettebergstuen.

Mottakerne har søkt støtte fra tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming i 2022. Denne forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.