14,5 millioner kroner til utvikling av universell utforming

Regjeringen støtter 37 ulike prosjekter som skal gjøre samfunnet mer tilgjengelig.

– Målet vårt er et samfunn der alle kan delta. For å oppnå dette må vi fjerne barrierene som gjør at noen havner utenfor. Med denne bevilgningen bidrar vi til nytenkning og igangsetting av aktiviteter som kanskje ellers ikke ville blitt startet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

14,5 millioner kroner er fordelt gjennom tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming. Det er stor bredde i prosjektene:

  • Entur AS skal utvikle en reiseassistent for å få flere til å føle seg trygge på å reise kollektivt.
  • Next Signal AS skal utforske mulighetene til å bruke kunstig intelligens for talebasert innendørsnavigasjon på mobilen.
  • Museumssenteret i Hordaland skal holde kurs om universell utforming i fredede bygg.

Flere av prosjektene som får støtte handler om universell utforming av IKT.

– Digitaliseringen av samfunnet skjer raskt. Dette åpner nye muligheter, men vi vet også at mange faller utenfor. Universell utforming av IKT-løsninger er en forutsetning for å kunne delta i demokratiet vårt, sier Jaffery.

Tilskuddsordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for Kultur- og likestillingsdepartementet.