15 millioner kroner til tiltak mot spillproblemer

Regjeringen har fordelt 15 millioner kroner av spillemidlene til tiltak mot spillproblemer i 2017, som et ledd i en helhetlig satsing for å forebygge spilleavhengighet relatert til både dataspill og pengespill.

- I kampen mot spillavhengighet er kunnskap og forskning avgjørende. Derfor løfter vi med årets tildeling forskningen. Vi trenger å vite mer om hvordan vi kan bidra til at færrest mulig utvikler problemer med spillavhengighet. Samtidig må innsatsen som gjennomføres av offentlige etater, samt private støttegrupper opprettholdes, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.   

Etter Stortingets vedtak fra 2003 skal inntil 0,5 % av Norsk Tippings overskudd avsettes til å finansiere tiltak mot spilleavhengighet. Tiltakene som følger av handlingsplanen mot spillproblemer er forutsatt delvis finansiert av spillemidler. I Norsk Tippings regnskap for 2015 er det satt av 15 millioner kroner som skal fordeles til forskning, informasjon, forebygging og behandling av spilleavhengighet i 2017.

Midlene fordeles slik:

  • Målrettet informasjon mot utsatte grupper: 1,5 millioner kroner 
  • Forskning på spilleatferd og atferdsregulerende virkemidler: 1,25 millioner kroner
  • Behandlingsforskning: 250 000 kroner
  • Stimulere forskningsmiljø og nettverk: 5,5 millioner kroner
  • Kunnskapsformidling mellom aktørene på pengespill- og dataspillfeltet: 140 000 kroner
  • Tilbud og kompetanse om forebygging, hjelp og behandling skal videreutvikles: 4 millioner kroner
  • Hjelpelinjen for spilleavhengige: 560 000 kroner
  • Drift- og prosjekttilskudd til frivillige organisasjoner: 1,8 millioner kroner
Til toppen