15,1 millioner kroner til å bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen støtter 31 ulike prosjekter som skal bedre levekår og livskvalitet.

– Regjeringen har høye ambisjoner for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg er imponert over bredden fra søkerne, og er særlig glad for at mange av prosjektene skal bidra til å øke kompetansen om rettigheter og CRPD, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

15,1 millioner kroner er fordelt til mange ulike prosjekter. Det gis blant annet støtte til tiltak for å øke kunnskapen om FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), seksualitet, grensesetting, skolehverdagen, samfunnsdeltakelse og medvirkning. Blant prosjektene som har fått støtte finner vi:

  • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) skal styrke stemmen til personer med utviklingshemning gjennom et erfaringsutvalg med deltakere fra alle fylkeslag.
  • Landsforeningen for skeive funkiser sitt prosjekt "Skeiv og funkis, alltid alene?", som skal skape aktive arenaer og møteplasser for skeive funksjonshemmede.
  • Stiftelsen Kvinneuniversitetet, som skal styrke kunnskapen om CRPD i de kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådene.

– Personer med funksjonsnedsettelse møtes ofte med fordommer eller kunnskapsmangel. Det bidrar til utenforskap. For oss er det derfor viktig å gi tilskudd til aktiviteter som kan bidra til å endre holdninger, sier Jaffery.

Mottakerne har søkt støtte fra tilskuddsordningen for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse i 2024. Denne forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for Kultur- og likestillingsdepartementet.