Nysalderingen

1,86 milliarder kroner til grønn omstilling av næringslivet

Regjeringen foreslår å øke kapitaltilførselen til Nysnø med 1,86 milliarder kroner. Dette er en betydelig økning av investeringskapitalen til selskapet.

– Norske bedrifter skal gjennom den største omstillingen i historien. Privat kapital skal lede an, men felleskapet skal også stille opp. Vi må være målrettet og satse på de virkemidlene som gir størst effekt. Nysnø investerer i selskaper og fond som utvikler grønne løsninger. Den kraftige økningen i kapitaltilførsel skal bidra til å kutte utslipp og skape nye jobber, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen varslet i Grønt Industriløft en betydelig økt kapitaltilførsel til Nysnø allerede inneværende år. Den økte kapitaltilførselen på 1,86 milliarder kroner innebærer en økning i investeringskapitalen på over 50 prosent. Til sammen for 2023 vil Nysnø bli tilført nær 2,5 milliarder kroner. 

Midlene til Nysnø er en del av satsningen på 15 milliarder kroner til regjeringens oppdaterte Veikart for grønt industriløft. Målet med satsningen er å få fortgang på store grønne industriprosjekter og bidra til å utvikle banebrytende teknologi som Norge og verden trenger.

Nysnø er et investeringsselskap som bidrar med vekstkapital og investerer i selskaper som løser klimautfordringer. Investeringsmandatet er teknologinøytralt og understøtter omstilling og teknologiutvikling på tvers av ulike energibærere. Når Nysnø nå tilføres mer kapital, vil det bidra til å kutte utslipp og gi bedre forutsetninger for nye bedrifter som skal gi oss fremtidens løsninger.