Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2 597 millioner kroner til idrettsformål i 2017

Regjeringen har i dag fordelt 2 597 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2017. Beløpet er 175 millioner kroner høyere enn i 2016.

Statsrådene Linda Hofstad Helleland, Bent Høie og Solveig Horne i kajakk
Fra venstre: kulturminister Linda Hofstad Helleland, helse- og omsorgsminister Bent Høie og barne- og likestillingsminister Solveig Horne

- Vi øker støtten til både lokalidretten og egenorganisert aktivitet. De fremste prioriteringene er en historisk sterk satsing på idrettsanlegg, nye anleggs- og aktivitetstilskudd til egenorganisert aktivtet, økt tilskudd til lokale lag og foreninger og 25 prosent økning av tilskuddet til utstyr, sier kulturminister Hofstad Helleland.

1 320 millioner kroner i tilskudd til idrettsanlegg i kommunene

Idrettsanlegg er den fremste prioriteringen i 2017. Det fordeles 1 320 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Tilskuddet er 123 millioner kroner høyere enn i 2016. Anlegg har stor betydning både for den organiserte idretten og for egenorganisert fysisk aktivitet.

- I år fordeler vi 1 320 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Siden 2013 har vi økt tilskuddet med 580 millioner kroner, tilsvarende 78 %. De som bygger anlegg må i gjennomsnitt vente kortere tid på å motta spillemidler enn tilfellet var for få år siden. Dette har stor betydning for kommuner, idrettslag og foreninger som påtar seg kostbare anleggsinvesteringer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

337 millioner kroner til lokale lag og foreninger

Lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom mottar 13 prosent av spillemidlene til idrettsformål. Dette gir et tilskudd på 337 millioner kroner i 2017, en økning på 22 millioner kroner fra 2016. Idrettsrådene er ansvarlige for fordelingen av midler innenfor de enkelte kommuner.

- Fra 2013 har tilskuddet til lokale lag og foreninger økt fra 164 millioner kroner til 337 millioner kroner. Dette er mer enn en dobling. Tilskuddet skal styrke grunnlaget for frivillig, medlemsbasert idrettsaktivitet for barn og ungdom og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett nede, sier statsråd Hofstad Helleland.

25 millioner kroner til utstyr

Det er fordelt 25 millioner kroner til utstyr, en økning på 5 millioner kroner fra 2016. Av dette beløpet er 4 millioner kroner øremerket utstyr for personer med nedsatt funksjonsevne. Idrettslagene kan søke støtte til utstyr som er oppført på en liste for hver enkelt idrett.

- Vi styrker tilskuddet til utstyr med 5 millioner kroner, tilsvarende 25 %. Utstyrsordningen er meget populær blant idrettslagene og bidrar til at de kan gi et godt aktivitetstilbud til barn og ungdom, sier statsråd Hofstad Helleland.

Økt tilskudd til inkludering i idrettslag

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag styrkes med 1 million kroner til 15,5 millioner kroner i 2018.

- Styrking av tilskuddet til inkludering i idrettslag er et viktig tiltak for å senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det vil bidra til at idrettslagene kan gi et bedre tilbud til jenter og gutter fra familier med lav betalingsevne og familier med minoritetsbakgrunn, sier statsråd Hofstad Helleland.

Nye tilskudd til egenorganisert aktivitet

Det etableres en ny tilskuddsordning, hvor kommuner kan søke om tilskudd til bygging av anlegg for egenorganisert aktivitet. I tillegg innføres det et nytt aktivitetstilskudd for egenorganisert fysisk aktivitet gjennom å utvide virkeområdet for tilskuddsordningen Frifond barn og unge. (Se egen pressemelding)  

Økt tilskudd til friluftsliv

Det fordeles 19 millioner kroner til løypetiltak og overnattingshytter, en økning på 1 million kroner fra 2016. I tillegg fordeles det 24 millioner kroner til friluftstiltak for barn og ungdom, en økning på 2 millioner kroner fra 2016.

- Friluftsliv er viktig for fysisk aktivitet, trivsel, velvære og god folkehelse. Det er viktig å legge til rette for lavterskelaktiviteter der det er lave eller ingen kostnader for å delta, sier statsråd Hofstad Helleland.

Tilskudd til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Antidoping Norge

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) mottok i desember 2016 et tilskudd på 684 millioner fra spillemidlene til idrettsformål for 2017. Tilskuddet er 24 millioner kroner høyere enn i 2016.

Antidoping Norge mottok i desember 2016 et tilskudd på 34,6 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål. Tilskuddet 4,6 millioner kroner høyere enn i 2016.

Fylkesoversikt

Kulturdepartementet har vedtatt å stille følgende beløp til disposisjon for fylkeskommunenes detaljfordeling av midler til søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2017:

Østfold

        58 972 000

Akershus

      127 738 000

Oslo

      100 255 000

Hedmark

        50 126 000

Oppland

        55 722 000

Buskerud

        76 388 000

Vestfold

        61 506 000

Telemark

        42 775 000

Aust-Agder

        38 724 000

Vest-Agder

        61 719 000

Rogaland

      120 171 000

Hordaland

      121 688 000

Sogn og Fjordane

        53 266 000

Møre og Romsdal

        72 721 000

Sør-Trøndelag

        85 031 000

Nord-Trøndelag

        58 497 000

Nordland

        57 730 000

Troms

        52 003 000

Finnmark

        25 473 000

Til toppen