2 millioner kroner utlyses til innovasjon og nyskaping i kultursektoren

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet utlyser 2 millioner kroner til pilotprosjekter innen kulturfeltet som fremmer publikums tilgang til kunst og kultur og bidrar til å øke norske kulturprodukters inntjeningspotensial i det digitale markedet.

- Digitalisering og globalisering gir nye muligheter for produksjon, formidling og distribusjon av kunst og kultur, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Utvikling og testing av nye formidlings- og forretningsmodeller kan være dyrt og risikabelt. Men det er med prøving, feiling og utvikling vi kommer videre. Derfor ønsker jeg å bidra til mer testing og utvikling i kultursektoren. Disse to millionene går til et eller flere pilotprosjekt der søkere kan få støtte til nettopp dette, sier Helleland.

- Dette er en start, for å teste om dette kan stimulere til mer innovasjon og nyskaping i kultursektoren. Om det blir stor interesse for tiltaket vil vi se på muligheten for å utvikle prosjektet videre, sier kulturministeren. 

Nærmere om utlysningen

Målsetning med pilotmidlene er å:

  • redusere risikoen ved å teste og utvikle nye forretningskonsept
  • stimulere til mer innovasjon i kultursektoren, og
  • bidra til kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av kunst – og kulturfelt.  

Hele utlysningsteksten

Utlysningen retter seg særlig mot bransjer som fremstiller skalerbare kulturprodukter og -tjenester, som film, litteratur, spill og musikk.

Det stilles krav om at mottaker skal utarbeide en offentlig rapport som inneholder en beskrivelse av bruken av prosjektmidlene og pilotprosjektets resultater.

Ved tildeling av midlene vil det legges vekt på pilotprosjektets overføringsverdi og betydning for den aktuelle bransjen og kultursektoren i sin helhet.