20 millioner mer i tilskuddsordningen for kommunale legevakter

I 2024 lyses det ut 70 millioner kroner i legevakttilskudd for distriktskommuner, 20 millioner kroner mer enn i 2023. I tillegg kan den enkelte kommune få inn inntil halvannen million kroner i år, mot én million i fjor.

– Regjeringen opprettet legevakttilskuddet i 2022, og prioriterer å videreføre og styrke dette tilskuddet i 2024. Tilskuddet er viktig for å sikre innbyggere et godt akutt-tilbud, og skal bidra til bedre rekruttering og redusere vaktbelastningen i legevaktsordningen i distriktskommuner, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Legevakt bidrar til høy arbeidsbelastning for mange fastleger, og mange kommuner sliter med rekrutteringen. I 2021 viste en kartlegging at vaktbelastningen på fastlegene var størst i de minste kommunene. Det er ofte kommuner som allerede sliter med å rekruttere leger.

– Det er mange kommuner som har søkt på tilskuddet, og vi er glade for å styrke tilbudet. Styrkingen av legevakttjenesten er også et ledd for å bedre rekrutteringen til fastlegeordningen, sier Kjerkol.

I 2023 ble kriteriene for å søke tilskuddet endret, slik at flere kommuner kunne søke. Siden tilskuddsrammen økes vil kommunene i år kunne få inntil halvannen million kroner i tilskudd, mot en million i fjor.