20 millioner til realfagskommuner

Regjeringen vil i 2015 lansere en ny nasjonal realfagsstrategi. Utvikling av såkalte realfagskommuner blir et sentralt virkemiddel i den nye strategien. Det foreslås 20 millioner kroner til tiltaket i budsjettet for 2015.

– God kunnskap i realfagene bygges i den enkelte skole og barnehage. Nå ønsker vi å bygge opp realfagskulturen og realfagskompetansen ute i barnehagene og i skolene. Det vil vi blant annet gjøre gjennom realfagskommuner, som skal bli et viktig virkemiddel i den nye strategien, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Målet med tiltaket er å stimulere til at kommunene tar et helhetlig og strategisk ansvar for å forbedre barns-og unges ferdigheter og kunnskaper i realfag. Satsningen skal gå fra barnehage til fullført grunnskole og bruke kunnskapsbaserte virkemidler for å nå sine mål.

– Alle kommuner inviteres til å søke om å bli realfagskommuner, men vi vil i første omgang velge ut 20-30 for å prøve ut dette. Realfagskommunene forplikter seg til å arbeide systematisk for å bedre resultatene, uavhengig av hva slags utgangspunkt de måtte ha. Både kommuner som har svake resultater og kommuner som allerede kan vise til gode resultater, kan bli realfagskommuner, sier Røe Isaksen.

Realfagskommuner er inspirert av erfaringene med såkalte ”Science-kommuner” i Danmark. De 25 science-kommunene utviklet lokale naturfagsstrategier, prøvde ut ulike tiltak (blant annet naturfagskoordinatorer, lærernettverk og samarbeid med lokalt arbeidsliv) og delte erfaringer med hverandre. Evalueringen av Science-kommunene viser blant annet at kommunene har oppnådd bedre resultater i naturfag enn elever i andre kommuner, blant annet på den internasjonale undersøkelsen TIMSS.

Utdanningsdirektoratet vil få ansvar for å velge ut realfagskommunene etter gitte kriterier. Ordningen vil lyses ut 16. desember, med søknadsfrist 1. mars 2015.

Om realfagskommuner

Realfagskommunene skal utvikle en lokal realfagsstrategi basert på en analyse av status for realfagene i kommunen og skal sette seg avgrensede og realistiske mål. Til hjelp i arbeidet vil det bli utarbeidet innsatsområder som kommunen kan arbeide med. Kommunen kan selv velge å avgrense innsatsen til de nivåene der utfordringen er størst, for eksempel barnehagen og overgangen fra barnehage til grunnskole, 1.-4. trinn, 5.-7. trinn eller ungdomstrinnet.

Realfagskommunene skal få faglig støtte og veiledning ved at det etableres lærende faglige nettverk for lærere i matematikk og naturfag. Lærerne deltar i nettverksbasert kompetanse­utvikling i fagene sammen med kolleger på egen barnehage eller skole og eventuelt med lærere fra andre barnehager eller skoler. I nettverkene skal blant annet bruk av metoder og fagdidaktikk basert på deltakernes egen undervisningspraksis diskuteres. I tillegg gis det systematisk kompetanseutvikling gjennom eksterne veiledere fra universiteter og høyskoler.

Til toppen