Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 20

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Irak, Sahel, matsikkerhet og konflikt, Syria.

«Disruptions in the food markets and rising prices have the potential to spark unrest and conflicts. The Security Council has a clear preventive role to play, in line with Resolution 2417. To end hunger, we must pursue all possible avenues to prevent and resolve armed conflicts – in line with this Council’s mandate to maintain international peace and security.»

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i Sikkerhetsrådet
19. mai i møte om konflikt, sult og matsikkerhet

Tirsdag 17. mai avholdt Sikkerhetsrådet sitt månedlige møte om Jemen, denne gang kun i form av lukkede konsultasjoner. FNs spesialutsending Hans Grundberg, Ghada Mudawi, Operations Director i Ocha, samt Michael Beary, leder for FNs politiske oppdrag for å støtte Hodeidah-avtalen (UNMHA), innledet. Sikkerhetsrådets medlemmer uttrykte klar støtte til Grundberg og hans arbeid for en politisk løsning på konflikten. Rådsmedlemmene uttrykte  samtidig bekymring for den humanitære situasjonen og ble enige om noen presseelementer der rådet bl.a. oppfordrer til full gjennomføring og  videreføring av våpenstillstanden.

FNs spesialrepresentant Jeanine Hennis-Plasschaert orienterte Sikkerhetsrådet om situasjonen i Irak. Foto: FN
FNs spesialrepresentant Jeanine Hennis-Plasschaert orienterte Sikkerhetsrådet om situasjonen i Irak. Foto: FN

Samme dag holdt Sikkerhetsrådet sitt kvartalsvise møte om FNs politiske oppdrag i Irak, Unami. FNs spesialrepresentant Jeanine Hennis-Plasschaert orienterte. Hanaa Edwar, leder av organisasjonen Al-Amal, var invitert som sivilsamfunnsrepresentant. Hennis-Plasschaert uttrykte bekymring for de mange sand- og støvstormene dette året. Hun knyttet disse opp mot ørkenspredning og klimaendringer, og advarte mot en stadig forverring av situasjonen. Spesialrepresentanten uttrykte også frustrasjon over den politiske situasjonen og manglende fremgang i arbeidet med å danne regjering, samt bekymring for flere missil- og rakettangrep.

De fleste rådsmedlemmene gjentok spesialrepresentantens oppfordring om å få på plass en ny regjering. Bekjempelse av terrorisme (inkludert Isil), behovet for reformer, klimaendringer/sandstormer og det iranske angrepet i Erbil var andre tema som gikk igjen. Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback holdt det norske innlegget og omtalte spesielt manglende regjeringsdannelse, klimautfordringer, samt menneskerettighets- og sikkerhetssituasjonen.

Norge er bekymret over utviklingen i Sahel, med en grunnlovsstridig politisk utvikling, en kritisk humanitær situasjon og alvorlige brudd på menneskerettighetene. Foto: FN
Norge er bekymret over utviklingen i Sahel, med en grunnlovsstridig politisk utvikling, en kritisk humanitær situasjon og alvorlige brudd på menneskerettighetene. Foto: FN

Onsdag 18. mai ble det avholdt åpen orientering om fellesstyrken G5 Sahel. FNs assisterende generalsekretær med ansvar for Afrika, Martha Ama Akyaa Pobee, leder for G5 Sahel-sekretariatet, Eric Tiaré, og koordinator og president for Rights and Resources Initiative (RRI), Solange Bandiaky-Badji, innledet. Møtet ble avholdt kort tid etter Malis beslutning om å trekke seg fra G5 Sahel-samarbeidet, noe som ble beklaget fra nær sagt alle rådsmedlemmer. Russland var unntaket og ga klar støtte til Malis beslutning. Videre ønsket flere rådsmedlemmer velkommen den FN-AU-initierte strategiske gjennomgangen av hvordan håndtere sikkerhetsutfordringene i Sahel. I det norske innlegget ble det uttrykt bekymring over utviklingen i regionen, herunder grunnlovsstridig politisk utvikling, den kritiske humanitære situasjonen og alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltok i debatten om matsikkerhet og konflikt. Hun understreket at Russlands krig mot Ukraina bidrar til økt matusikkerhet for millioner av mennesker. Foto: FN
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltok i debatten om matsikkerhet og konflikt. Hun understreket at Russlands krig mot Ukraina bidrar til økt matusikkerhet for millioner av mennesker. Foto: FN

Torsdag 19. mai avholdt Sikkerhetsrådet åpen debatt om matsikkerhet og konflikt. Møtet ble ledet av USAs utenriksminister Anthony Blinken. FNs generalsekretær Antonio Guterres, leder for Verdens matvareprogram (WFP) David Beasly, leder for FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) Qu Dongyu og Sara Menker fra Gro Intelligence orienterte. En rekke land deltok på ministernivå og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim holdt det norske innlegget. Utviklingsministeren uttrykte bekymring for at Russlands krig mot Ukraina også bidrar til økt matusikkerhet for millioner av mennesker. Økte matpriser og hindre i matforsyningssystemene vil kunne bidra til mer konflikt og ustabilitet. Det er derfor nødvendig å fokusere både på reformer slik at matsikkerhet i sammenheng med konfliktforebygging og konfliktløsning.

På møte om den humanitære situasjonen i Syria, pekte Norge på den økende matusikkerheten, situasjonen for barn, og behovet for humanitær bistand og tilgang. Foto: FN
På møte om den humanitære situasjonen i Syria, pekte Norge på den økende matusikkerheten, situasjonen for barn, og behovet for humanitær bistand og tilgang. Foto: FN

Fredag 20. mai avholdt Sikkerhetsrådet åpen orientering og lukkede konsultasjoner om den humanitære situasjonen i Syria. Ocha-leder og FNs nødhjelpskoordinator, Martin Griffiths, orienterte. Det amerikanske presidentskapet hadde også invitert den kvinnelige syriske legen Farida Almuslem, som har arbeidet i Syria med støtte fra Syrian American Medical Society. Møtet fant sted  litt over en måned før mandatet for grensekryssende humanitær bistand til Syria utløper, og rådsmedlemmenes innlegg bar preg av skjerpede posisjoner frem mot forhandlinger om ny resolusjon.

Norge og Irland deler penneførervervet for den humanitære situasjon i Syria og vil i fellesskap, som i fjor, lede resolusjonsforhandlingene. Norge holdt fellesinnlegg på vegne av penneførerne, der det blant annet ble vist til den økende matusikkerheten, situasjonen for barn i Syria, behovet for humanitær rehabilitering, fremgang med linjekryssende humanitær bistand, samt behovet for videreføring av grensekryssende humanitær tilgang.