Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

250 millioner kroner til internasjonal forskning

Partnerskapet LEAP-Agri lyser i løpet av januar 2017 ut 250 millioner kroner til internasjonal forskning og innovasjon innen mat, ernæringssikkerhet og bærekraftig landbruk.

LEAP-AGRI er et partnerskap mellom Den afrikanske union (AU) og EU med 30 deltakere fra 19 land, deriblant Norge ved Forskningsrådet. PartnerskapetLEAP-Agri inngår i Horisont 2020, og er et viktig tiltak for å styrke forsknings- og innovasjonssamarbeidet mellom Europa og Afrika, særlig med tanke på å sikre framtidig tilgang til mat å det afrikanske kontinentet.

Horisont 2020

Forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 i EU regnes som verdens største, og har et budsjett på 80 milliarder euro for perioden 2014-2020. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen