32,1 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer i 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer er en ordning for å stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive.

9 av 24 søkere nådde opp i prioriteringen og gis tilskudd i samsvar med søknadsbeløpet.

Dette gir et samlet tilskuddsbeløp på totalt 32 155 000 kroner.

Regjeringens hovedmål med idrettspolitikken er å bidra til at alle som vil kan drive idrett eller være fysisk aktiv på andre måter. Det viktigste virkemiddelet for å oppnå dette er gjennom tilskudd til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

– For å kunne favne enda bredere, og motivere enda flere til å være fysisk aktive, ønsker vi å stimulere til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Hovedkriteriene for ordningen er at anlegget må bære tydelig preg av innovasjon og nytenkning, at det er lokalt engasjement og inkludering i planleggingsfasen, at anlegget er allment tilgjengelig og nært befolkningssentra, krav til universell utforming, driftstid på minimum 20 år og utformet for aktivitet hele året.

Søkerne som har fått innvilget sine søknader i år har på ulike måter bidratt med nye ideer for anleggsutforming, som også kan være til inspirasjon for andre kommuner og anleggsutbyggere. Støtten i år går til både små og store kommuner over hele landet.

Innvilgede søknader i 2021 

Søkerkommune

Beløp (kroner)

Austevoll kommune

4 000 000

Gjesdal kommune

2 000 000

Hemsedal kommune

4 000 000

Melhus kommune

4 000 000

Oslo kommune Bydel Sagene

2 155 000

Ullensvang kommune

4 000 000

Vefsn kommune

4 000 000

Vinje kommune

4 000 000

Ås kommune

4 000 000

Totalt

32 155 000