37 kommuner får 50 millioner til legevakt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil sikre en god legevakttjeneste i hele landet. Nå får 37 kommuner midler som skal gjøre det enklere å dekke opp legevakt.

– Innbyggerne skal være trygge på at de får rask helsehjelp i akutte situasjoner. Vi ser at flere kommuner sliter med å rekruttere til legevakt. Vi har derfor bevilget et tilskudd på 50 millioner som skal bidra til å styrke legevakttjenesten og redusere vaktbelastningen i distriktskommuner, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Legevakt gir høy vaktbelastning for mange fastleger. I 2021 viste en kartlegging at vaktbelastningen på fastlegene var størst i de minste kommunene. Det er ofte kommuner som allerede sliter med å rekruttere leger. Styrkingen av legevakttjenesten er derfor også et ledd for å bedre rekrutteringen til allmennlegetjenesten.

– Det nye legevakttilskuddet vil ha effekt på kort sikt, men det er ikke nok. Vi går nå gjennom forslagene til ekspertgruppen som har sett på hvordan legevaktordningen kan gjøres mer bærekraftig. Jeg vil i 2023 budsjettet komme tilbake til flere tiltak for å styrke fastlegeordningen og legevakttjenesten, sier Kjerkol. 

Les hvilke kommuner som får midler