Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

45 millioner kroner til utvidelse og økning av Musikkutstyrsordningen

I fordeling av spillemidler til kulturformål for 2019 har regjeringen økt tilskuddet til Musikkutstyrsordningen med 12 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2019 fikk Musikkutstyrsordningen i tillegg 5 millioner kroner for å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre.

- Styrkingen av Musikkutstyrsordningen bidrar til at utøvere av musikk, teater og andre kulturuttrykk over hele landet får tilgang på flere gode øvingslokaler og gode arenaer for fremføring, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

- Dette er en konkretisering av målene i Kulturmeldingen og Frivillighetsmeldingen om å bidra til at det frivillige kulturlivet får flere og mer egnede lokaler til aktivitet, sier Skei Grande.

Flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag har mottatt tilskudd til øvingsutstyr, fremføringsutstyr og scener over hele landet siden Musikkutstyrsordningen ble opprettet i 2008. I tillegg har tilskuddsordningen bidratt til rundt 170 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av over 300 øvingsrom.

Til toppen