528 millioner kroner til det grønne energiskiftet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

48 forsknings- og innovasjonsprosjekter skal blant annet utvikle ny miljøvennlig energi, og effektivisere og kutte CO2-utslipp i olje- og gass-sektoren.

— Stein for stein bygger vi energinasjonen Norge. Pengene vi bevilger til forskning og innovasjon er en viktig del av regjeringens satsing på utvikling av olje- og gassvirksomheten og grønt industriløft. Tildelingene gjør at ambisiøse bedrifter og forskningsmiljøer rundt omkring i landet kan utvikle nye løsninger innenfor havvind, hydrogen, olje og gass. Løsninger vi trenger for å kutte utslipp og skape gode og fremtidsrettede arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

35 prosjekter innenfor miljøvennlig energi får totalt 388 millioner kroner i finansiering fra Forskningsrådet, og 13 prosjekter innenfor olje og gass får 140 millioner kroner.

Olje- og energiminister Terje Aasland synes Forskningsrådet har gjort gode og interessant tildelinger.
Olje- og energiminister Terje Aasland synes Forskningsrådet har gjort gode og interessant tildelinger.

Havvind og trekkfugler

Mange av prosjektene som får finansiering innenfor miljøvennlig energi dreier seg om havvind og hydrogen. Både kunnskap og teknologi fra olje- og gassektoren driver frem fornybarsatsingen.

Fem nye prosjekter skal bidra til å utvikle bærekraftig norsk havvindnæring på norsk sokkel. To skal se på konsekvensene av storstilt havvindutbygging for henholdsvis trekkfugler, ledet av Norsk Institutt for naturforskning (NINA), og det marine økosystemet, ledet av Havforskningsinstituttet.

Aker Solutions ASA skal utvikle prefabrikasjonsprosesser som gjør det rimeligere å bygge fundamenter til flytende vindmøller. Et annet prosjekt ledet av Universitetet i Bergen skal kartlegge havbunnen for å forutsi hvor i områdene Utsira Nord og Søndre Norsjø II det er best egnet å forankre flytende havvind.

Kutte utslipp og kostnader på norsk sokkel

Innenfor olje og gass handler prosjektene blant annet om metoder og teknologi som kan redusere CO2-utslipp, avfall, kostnader og tidsbruk i ulike deler av sektoren.

For eksempel skal SAFECLEAN AS i Kristiansand utvikle nye, mer miljøvennlige avleiringsløsemidler og metoder som kan gi betydelig reduserte avfallsmengder i petroleumsindustrien, kostnadsbesparelser og redusert transportbehov.

Omstilling i energibransjen

— Kunnskap fra olje- og gassektoren og leverandørindustrien brukes også til å kutte utslipp og til å utvikle nye, grønne næringer. Vi trenger forskning og teknologiutvikling av høy kvalitet i disse bransjene, og ved å kombinere dette med allerede opparbeidet kompetanse vil vi få et viktig springbrett til omstillingen vi skal gjennom, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Disse prosjektene får støtte: 

 

Institusjon

Prosjekt

Innstilt beløp - inntil (i 1000 kr)

Kommune

Fylke

 

Fridtjof Nansens Institutt
(FNI)

Understanding Energy Poverty in Norway (PowerPoor)

11999

Bærum

Viken

 

Transportøkonomisk institutt
(TØI)

Curbing Fisheries' and Aquaculture's Maritime air Emissions

12000

Oslo

Oslo

 

Vestlandsforskning

Creating sustainable renewable energy futures with low climate risks

12000

Sogndal

Vestland

 

Transportøkonomisk institutt
(TØI)

 

Circular Economy, Life-cycle assessment, Electrification and Car Transactions (CELECT)

10945

Oslo

Oslo

 

Havforskningsinstituttet

Effects of floating wind farms on the marine ecosystem, with a focus on pelagic fish

11999

Bergen

Vestland

 

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
(NTNU)

COMposite electrolytes for solid-state BATteries by design

11935

Trondheim

Trøndelag

 

Universitetet i Bergen (UiB)

Ammonia Production via Electrocatalytic Processes (AmPEP)

9584

Bergen

Vestland

 

NORCE Norwegian Research Centre AS

Reliable Metering for the Hydrogen Supply Chain to enable a Sustainable Hydrogen Economy

14000

Bergen

Vestland

 

 

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Resilient energy systems

10480

Ås

Viken

 

Universitetet i Bergen
(UiB)

 

4SWIND: Advancing seismic seabed survey techniques and optimizing site-selection for offshore wind farms

11200

Bergen

Vestland

 

Norsk institutt for naturforskning
(NINA)

Functional fish habitats in hydropower reservoirs

13331

Trondheim

Trøndelag

 

SINTEF AS

Zero Emission Energy Systems for the Arctic

13754

Trondheim

Trøndelag

 

Universitetet i Oslo
(UiO)

Assessing impact of snow sublimation for hydropower production in Norway (SnowSub)

8690

Oslo

Oslo

 

SINTEF ENERGI AS

New liquids for transformers - Thermal performance

14400

Trondheim

Trøndelag

 

SINTEF ENERGI AS

Upgrading biocarbon for sustainable metallurgical industries

14000

Trondheim

Trøndelag

 

CICERO Senter for klimaforskning

AMMONIA: Climate and environmental impacts of green ammonia (NH3)

9600

Oslo

Oslo

 

SINTEF AS

Large-Scale Offshore Hydrogen Storage for Green Energy Transition (Hy4GET)

9600

Oslo

Oslo

 

SINTEF ENERGI AS

High voltage subsea connections for resilient renewable offshore grids

12000

Trondheim

Trøndelag

 

SINTEF AS

Biocarbon in metal production-Transfer of research to industrial use

15000

 

Trondheim

Trøndelag

 

Norsk institutt for naturforskning
(NINA)

 

Visualizing avian migration across Norway supporting sustainable coastal and offshore wind energy development

14003

Trondheim

Trøndelag

 

Institutt for energiteknikk
(IFE)

Hydrogen Liquefaction With Caloric Materials

8800

Lillestrøm

Viken

 

SINTEF ENERGI AS

Technology and building design for safe operation of battery energy storage systems

14000

Trondheim

Trøndelag

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU)

 

DIRECT CONVERSION OF CO2 AND HYDROGEN TO FUELS (DICO2F)

10284

Trondheim

Trøndelag

 

NORCE Norwegian Research Centre AS

REMEDY: Reduced Emissions and Improved Energy Efficiency on the NCS

16000

Bergen

Vestland

 

Institutt for energiteknikk
(IFE)

MUST: MUltiphase flow in STeeply inclined pipes

12400

Lillestrøm

Viken

 

SINTEF ENERGI AS

DECAMMP - Decomposed ammonia for carbon-free power generation

 

9600

Trondheim

Trøndelag

 

Universitetet i Oslo (UiO)

Paleogene Basin Development on the Vøring and Møre Margins (PALMAR)

12813

Oslo

Oslo

 

Universitetet i Bergen (UiB)

DeepReservoir – Predicting reservoir properties in deep structures on the Norwegian Continental Shelf: The critical role of chlorite-coats

15998

Bergen

Vestland

 

NORCE Norwegian Research Centre AS

3D geological interpretation for geosteering of wells

14000

Bergen

Vestland

 

 

 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Bedrift

Prosjekt

Innstilt beløp - inntil (i 1000 kr)

Kommune

Fylke

IC TECHNOLOGY AS

Low-pressure liquid hydrogen fuel system for fuel-cell-based marine vessels

 

11125

Trondheim

Trøndelag

REN AS

Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår og leveringspålitelighet tilpasset ulike nettkunder

6600

Bergen

Vestland

GFMS AS

WindBarge - Low cost floating wind energy production

7000

Trondheim

Trøndelag

AKER SOLUTIONS AS

Adaptive control for robotic prefabrication

14400

      Bærum

Viken

EQUINOR ASA

IPN Solflyt

14400

Stavanger

Rogaland

SKALAND GRAPHITE AS

Scale-up of world-class graphite purification technology to support the development of an integrated mine-to-anode materials business.

16000

Senja

Troms og Finnmark

STATNETT SF

Bedre værprognoser for kraftledninger

        5430

Oslo

Oslo

ANTEC BIOGAS AS

HydroAntec: Teknologi for biogassbehandling av fiskeslam

7450

Oslo

Oslo

CAPTIVA ASSET MANAGEMENT AS

Utvikling av digitale analyseverktøy for økt produksjon av uregulerbar vannkraft gjennom bedre drift og vedlikeholdsplanlegging

4857

Asker

Viken

GLINT SOLAR AS

Automating the early phase of the PV power plant development

7500

Oslo

Oslo

HAGAL AS

Classification of lithium-ion cells for safe reuse

13475

Oslo

Oslo

GENOFUEL AS

Microbial BioFuel Factories – Sustainable biofuel for the future

5775

Oslo

Oslo

KALKULO ASAI-supported inversion of marine CSEM measurements

         13 577


 

Oslo

 

 

Oslo

 

 

APITEQ AS

3Drill

           7 515

Skien

Vestfold og Telemark

RESOPTIMA AS

 

Reducing CO2-emissions in petroleum production by constraining optimal depletion strategy through inclusion of emission-costs

           6 440

Oslo

Oslo

SAFECLEAN AS

Towards safe discharge and zero pollution

           9 451

Kristiansand

Agder

 

 

Bedrift

Prosjekt

Innstilt beløp inntil (i 1000 kr)

Kommune

Fylke

Well Id AS

 

 

GeoEnlight Pilot

 

 

                3690

 

 

  Sandnes

 

 

  Rogaland

 

 

Xsens AS

 

 

Clamp-on Wet Gas Flow Measurement

 

             12500

 

 

   Bergen

 

 

      Vestland

 

 

Altus Intervention Group AS

 

 

Contextualised Digital Well Intervention

 

 

              10000

 

 

 

 Stavanger

 

 

 

   Rogaland