62 500 i gaveforsterkning til Lillehammer museum

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Pengene går til kultur- og natursti ved kulturanlegget på Aulestad. Nå er årets pott til gaveforsterkning brukt opp.

Museet har fått pengegaver fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette er det fjerde tilskuddet Lillehammer museum får fra gaveforsterkningsordningen, og siden ordningen startet i 2014 har de fått til sammen 625 000 kroner.

Lillehammer museum er et konsolidert museum i Oppland fylke, med en rekke formidlingsarenaer, deriblant Maihaugen og Norges Olympiske Museum.

Lillehammer museum mottar driftstilskudd på nær 48 mill. kroner fra Kulturdepartementet i 2015.

Det er 75 årsverk ved museet, og i 2013 hadde de 168 000 besøkende.

Årets pott brukt opp

Gaveforsterkningspotten på 30,3 millioner for 2015 er nå brukt opp.

- Dette viser at de som var kritiske til ordningen, tok feil. Museene er ivrige etter å skaffe seg private givere og å søke på ordningen, og det finnes private givere i massevis, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I alt 99 søknader fra 47 søkere har kommet inn så langt i 2015. Søknadene baserer seg på pengegaver for totalt kr 99,8 mill. kroner. I tillegg ble det overført 28 søknader fra 2014, basert på gaver på til sammen 30,5 mill. kroner. Samlet har dette ført til utbetaling av hele gaveforsterkningsordningens ramme på 30,3 mill. kroner i 2015. I tillegg ble hele rammen på 10 mill. kroner utbetalt i 2014.

Ordningen utvides

Regjeringen innførte gaveforsterkningsordningen for å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur. Det er satt av en bevilgning på 30,3 millioner kroner til ordningen i 2015 mot 10 millioner i prøveåret 2014.

Gaveforsterkningsordningen gjelder i dag museer. I 2015 ble ordningen utvidet til å gjelde flere formål og flere museer/givere.

I kulturbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å utvide ordningen ytterligere til også å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Stortinget slutter denne uken opp om regjeringens forslag om å øke bevilgningen til ordningen fra 30 til 45 millioner kroner.

Kontaktperson ved Lillehammer museum: direktør Jostein Skurdal, tlf. 61 28 89 10 / 934 66 705.