Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

716 millioner kroner til Norges idrettsforbund i 2019

Regjeringen har i dag tildelt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) 716 millioner kroner i spillemidler for 2019. Dette er en økning på 5 millioner kroner fra 2018.

- Norges idrettsforbund er vår største frivillige organisasjon, som bidrar til varierte aktivitetstilbud og gode oppvekstmiljøer over hele landet. For at NIF skal kunne gjøre jobben sin best mulig, både når det gjelder tilrettelegging av aktivitet, inkludering av nye grupper og utvikling av tilbud, må organisasjonen være tilpasset medlemmenes behov, sier kulturminister Trine Skei Grande.

For 2019 økes grunnstøtten til NIFs sentral- og regionalledd med 2,5 millioner kroner. Det samme gjelder grunnstøtten til særforbundene. Økningen skal bidra til gjøre det mulig for idrettsorganisasjonen å prioritere utvikling av gode digitale løsninger for ivaretakelse av medlemmene.

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud i den medlemsbaserte organiserte idretten. NIF skal være en åpen og inkluderende organisasjon, og tilskuddet skal bidra til å styrke aktiviteten som foregår lokalt i idrettslagene.

Barn, ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne er prioriterte målgrupper.

Tilskuddet omfatter grunnstøtte til NIFs sentraladministrasjon, idrettskretser og særforbund, aktivitetsmidler innrettet mot barn og ungdom, samt grunnstøtte til toppidrett.

Til toppen