90 millioner kroner til kompetanseprosjekter innen jordbruk og mat

Dyrevelferd, samfunn, melk, teknologi, klima, miljø og plantehelse sto på menyen da styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri fordelte 90 millioner kroner til nye kompetanseprosjekter med næringsmedvirkning (KPN).

Blant de innvilgete prosjektene er dyrehelse et tema som utmerker seg spesielt, men også teknologi knyttet til eksempelvis bærekraftig og effektiv husdyrproduksjon, genetikk og design av kvalitetsplanter.

Kyr på beite
Kyr på beite. Foto: Colourbox
Til toppen