Antibiotikaresistens på dagsorden i FAO

Landbruks- og matminister Listhaug har holdt Norges hovedinnlegg på den 29. generalforsamlingen til FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon i Roma. I sitt innlegg pekte Listhaug på en globalt økende bekymring for antibiotikaresistens.

Landbruks- og matminister Listhaug har holdt Norges hovedinnlegg på den 29. generalforsamlingen til FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon. I sitt innlegg peker Listhaug på en globalt økende bekymring for antibiotikaresistens i mat, landbruk og miljø. Listhaug la vekt på at antibiotika ikke må brukes som vekstfremmende middel, men forbeholdes behandling av menneske- og dyresykdommer. Listhaug vektlegger også at veterinærer ikke bør ha anledning til å selge antibiotika med fortjeneste.

I sitt innlegg la Listhaug vekt at antibiotika ikke må brukes som vekstfremmende middel, men forbeholdes behandling av menneske- og dyresykdommer.
I sitt innlegg la Listhaug vekt at antibiotika ikke må brukes som vekstfremmende middel, men forbeholdes behandling av menneske- og dyresykdommer. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matminister Sylvi på generalforsamling i FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på generalforsamling i FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Under generalforsamlingen har Listhaug hatt møte med FAOs generaldirektør José Graziano da Silva om global matvaresikkerhet, bærekraftig landbruk og klimaendringer.

FAOs generalsekretær José Graziano da Silva og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under gårsdagens møte.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og generaldirektør i FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon, Graziano da Silva. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Listhaug har også hatt møte med Tysklands mat- og landbruksminister Christan Schmidt om skogbruk og landbrukspolitisk samarbeid mellom Norge og EU, og møte med visegeneraldirektør i FAO Maria Helena Semedo om klimasmart landbruk. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i møte med Tysklands mat- og landbruksminister Christian Schmidt. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen