Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Differensiert arbeidsgiveravgift – ber om møte med EU-kommisjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og finansminister Siv Jensen har i et brev 28. april til EU-kommisjonen understreket hvor viktig ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er for Norge. I brevet oppfordrer de to ministrene EU-kommisjonen til raskt å avklare innholdet i sektorbegrensningene.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og finansminister Siv Jensen har i et brev 28. april til EU-kommisjonen understreket hvor viktig ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er for Norge. I brevet oppfordrer de to ministrene EU-kommisjonen til raskt å avklare innholdet i sektorbegrensningene.

- I brevet til visepresident Almunia viser vi til at sektorbegrensningene i de nye retningslinjene for regionalstøtte har ført til stor bekymring hos myndigheter og næringsliv i Norge. Disse begrensningene fører til at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift vil bli mindre effektivt som et virkemiddel i regionalpolitikken. Videre peker vi på at sektorbegrensningene påvirker et stort antall selskaper og at de administrative kostnadene ved ordningen vil øke. Konsekvensene av å opprettholde en streng fortolkning av retningslinjene vil derfor ha store negative virkninger for norsk regionalpolitikk, påpeker finansminister Siv Jensen.

- Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er viktig for å sikre vekst og verdiskapning i hele landet. Regjeringen bruker enhver mulighet til å påvirke EU for å få på plass en best mulig ordning for norsk næringsliv. Sektorunntakene som EU har vedtatt vil gjøre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift mindre effektiv og mer byråkratisk. Regjeringen jobber med å formidle dette til EU og ber om et møte for å diskutere dette før EU fastsetter hvordan de nye sektorunntakene skal praktiseres, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det vises videre til den pågående prosessen i EU om nye regler for gruppeunntatt statsstøtte. Denne prosessen kan få betydning for fortolkningen av retningslinjene for regionalstøtte, og derved også for behandlingen av den notifiserte ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift. I brevet til Almunia ber derfor de to ministrene om klargjøring av sektordefinisjonene, og at sektordefinisjonene ikke bør være videre enn det som er nødvendig for å oppnå målsettingen med begrensningene.

I brevet oppfordrer også de to ministrene EU-kommisjonen til å akseptere en tolkning av regelverket som gjør det mulig å benytte differensiert arbeidsgiveravgift i alle sektorer. Det bes også om et møte med EU-kommisjonen for å diskutere disse forholdene.

Som følge av prosessen i EU har regjeringen nå varslet Stortingets presidentskap at den etter Revidert nasjonalbudsjett vil legge fram en egen proposisjon om endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og tilhørende kompenserende tiltak.