Fortsatt tilskudd til egen husdyrproduksjon for medlemmer i samdrift

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene innebærer at medlemmer i samdrift også etter 1. januar 2015 kan søke om tilskudd til husdyrproduksjon på egen gård.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene innebærer at medlemmer i samdrift også etter 1. januar 2015 kan søke om tilskudd til husdyrproduksjon på egen gård. Forslaget om å avvikle det særskilte regelverket for samdrifter må ses i sammenheng med et forslag om å endre eierskapsbegrensingen i produksjonstilskuddsregelverket. Begge endringer foreslås å tre i kraft fra 1. januar 2015. Det betyr at alle produsenter  fra 1. januar 2015 kan søke om tilskudd i flere foretak, dvs. at medlemmer i samdrifter også etter denne datoen kan søke om tilskudd både i samdriftsforetaket og i eget foretak. Forutsetningen er hele tiden at foretakene ikke er i driftsfellesskap med hverandre, som i dag. 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fikk i helgen overlevert et brev om saken.

Forslag til ny produksjonstilskuddsforskrift sendes på høring før sommeren.

Til toppen