Fremtidsbonden

Statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøkte tirsdag gårdbruker Bjørn H. Westby på Rusta gård i Nes kommune i Akershus.

På Rusta gård får Erna Solberg og Sylvi Listhaug omvisning av bonden Bjørn H. Westby. I tillegg til melkekvoten på 500 tonn har gården 800 dekar såkorn og 400 dekar engareal. Foto: SMK

Statsministeren og landbruks- og matministeren høre en annen versjon av norsk landbrukspolitikk enn den som vanligvis preger nyhetsbildet. I følge Westby bidrar årets jordbruksoppgjør til økt matproduksjon og flere heltidsbønder.

- Vi vil satse mer på heltidslandbruket for å øke matproduksjonen, sa Erna Solberg.

Regjeringen inngikk i mai avtale med KrF og Venstre om jordbruksoppgjør for 2014-2015, etter at det først ble brudd mellom staten og organisasjonene. Avtalen legger opp til en styrking av rammen med 400 millioner kroner sammenliknet med året før. Oppgjøret legger til rette for en inntektsvekst på om lag 5,25 prosent – noe som er høyere enn prognosen for andre grupper.

Dagen etter valget i fjor høst investerte Bjørn H. Westby i ny melkerobot.

- Regjeringen er opptatt av å legge til rette for økt matproduksjon uten at dette skal gå på bekostning av mattrygghet og dyrevelferd. Vi innretter statlige overføringer slik at det skal lønne seg å produsere mat, sa Sylvi Listhaug. 

Til toppen