Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fylkesnytt fra Østfold 2/2014

Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om bedriftslederkurs for mjølkeprodusenter i Østfold og Akershus.

Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om bedriftslederkurs for mjølkeprodusenter i Østfold og Akershus.

Samordnet nettsatsing

Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

En spenelengde foran!

Melkeku.
Melkeku. (Foto: Torbjørn Kristiansen, Fylkesmannen i Østfold)

Med støtte fra Fylkesmannen og Innovasjon Norge kjøres det for tiden et bedriftslederkurs for mjølkeprodusenter i Østfold og Akershus. Prosjektet går over to år og er et tilbud til bønder i Akershus og Østfold. Målsettingen med kurset er å opprettholde eller øke dagens mjølkeproduksjon. Kurstilbudet er delt inn i to fokusområder; 

 1. Å bistå melkeprodusentene i å få en best mulig oversikt over gårdens ressurser ved hjelp av veivalgsrådgiving og ressurskartlegging
 2. Gjennomgang av driften med fokus på økonomi 

Det har i 2014 vært avholdt to fagmøter, ett om mekaniseringsøkonomi, og ett fagmøte om bygg og hvordan utnytte eksisterende fjøs, samt hva en må tenke på ved nybygg. Oppslutningen er god, over 25prosent av mjølkeprodusentene i Østfold deltar i kurstilbudet.
 

 
  

ØQ – for økt økologisk forbruk

Økologisk mat - Natruligvis

Som del av regjeringens satsing innen økologisk landbruk, ble det i 2010 startet fem ulike økologiske foregangsfylkeprosjekter. Oslo, Akershus og Østfold ble i fellesskap utpekt som økologiske foregangsfylker for økt forbruk av økologisk mat i storhusholdninger. Prosjektet fikk navnet ØQ (økologisk intelligens). 

Det er et mål om 15 prosent økologisk matproduksjon og -forbruk innen 2020. Både norske og importerte matvarer inngår i målsettingen om 15 prosent forbruk av økologiske matvarer. Det skal legges vekt på at økt forbruk skal skje på basis av norske varer for de produkter det er forutsetninger for å produsere i Norge. 

Fra 2014 ble ØQ tildelt rollen som nasjonal koordinater for aktiviteter knyttet til økologisk mat i storhusholdninger i Norge. Det innebærer at ØQ jobber på nasjonal basis i istedenfor regionalt som tidligere. 

Hva gjør ØQ?

ØQ tilbyr hjelp og veiledning til offentlige og private storhusholdninger som vil legge om til en større andel økologiske råvarer på menyen. Vi informerer om fordelene ved og mulighetene for omlegging til en mer bærekraftig meny.Vi tilbyr teorikurs, praktisk kurs, veiledning, inspirasjonsturer og flere nyttige verktøy som du finner på ØQs nettside www.øq.no.

I Østfold har ØQ vært innom mange kjøkken, kantiner, barnehager, skoler og SFO'er. En del barnehager er pålagt å øke andelen av økologiske varer til 15 prosent økologisk, da det også er et av kravene for å være Miljøfyrtårnssertifisert. Mange har tatt kontakt av egen interesse for ren  og økologisk mat. 

Gode eksempler fra Østfold:

 • Kantinen hos Fylkeskommunen har jobbet mye med dette og er kommet i mål med 15 prosent. Dette ble feiret med tale, blomster og bronsemerket fra Debio 12. november 2014.
 • Kantinen i Statens Hus i Moss, har vært med på flere studieturer og kurs innen økologisk mat. De har virkelig fått det inn i hjertet, blitt kjempeflinke og syntes det er gøy å lage ting fra bunnen, prøve nytt osv. De har også nådd det nasjonale mål om 15 prosent, men har ikke fått Debios bronsemerke ennå.
 • Kalnes videregående skole har lagt om størstedelen av jordbruksproduksjonen sin til økologisk drift. Kantinen har også deltatt på kurs og flere studieturer. De er nå i prosess med Debio om bronsesertifisering. Kantinen på Borg videregående driftes av kantinen på Kalnes, og vil også få bronsemerket innen kort tid.
 • Moss Kommune er en grønn kommune og der har de fleste kommunale skoler, barnehager og SFO'er vært på kurs i «Hvorfor og hvordan økologisk?».
 • Kjøkkenet på Moss sykehus og det nye kjøkkenet på sykehuset på Kalnes har jobbet en del med å øke andelen av økologiske varer. De er del av det grønne sykehus-nettverket.
 • Ernæringsbarnehagen AS, kom i 2013 fort opp på ca. 30 prosent økologisk. I høst besluttet de seg for å gå for gull. På tre måneder kom de i mål, og mottok 24. januar i år Debios gullmerke som den første i Østfold
 • Deltagere fra Østfold Grüne Woche 2015. F.v Viktor Lynghaug fra Festiviteten i Sarpsborg, Hilmar Haraldson fra Støtvig Hotell, Katrine Kerr Gammelsrød fra Duga/Norsk Matbygg, Kjell Aanerød fra Viken Hotell og May-Therese Halvorsen fra Rømskog Spa og Resort.
   

Klimasmart landbruk

Klima Østfold og Fylkesmannen i Østfold har trommet sammen engasjerte representanter fra Østfold Bondelag, Landbruksrådgivningen og Kalnes vgs i prosjektet "Klimasmart landbruk". Vi har fått tildelt midler fra Landbruksdirektoratet og Klima Østfold til å gjennomføre prosjektet.  

Klima Østfold
Klima Østfold (Foto fra Klima Østfold)

Prosjektets målsetting er å redusere klimagassutslipp og øke lønnsomheten i landbruket gjennom å øke kompetansen blant bønder om energieffektivisering og klimasmart landbruk. Med utgangspunkt i energiregnskap skal prosjektet peke på energistrømmene og hvor det er mulig å spare energi. Aktiviteter i prosjektet er å utarbeide et informasjonsopplegg som også vil kunne brukes i andre deler av landet. Prosjektet skal videre bruke dette opplegget i gjennomføring av kurs for bønder.
 

Duga – Gullbygg fra Østfold

Det hele startet med et initiativ fra Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold og Norges Vel for litt over 4 år siden og vi tidligere skrevet om prosjektet i Fylkesnytt. Nå er produksjonen og salget godt i gang, og Duga – Gullbygg er ute i alle coop- butikkene i hele Østfold.

Gullbygg
  

Osloregionen på Grüne Woche 2015

I januar 2015 drar for første gang 8 fylker fra Osloregionen sammen til Berlin for å delta på Grüne Woche. Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, samt nedre deler av Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland skal sammen markedsføre seg som Osloregionen. De skal presentere spennende smaker og opplevelser fra Osloregionen for det tyske markedet. 

Norges stand på Grüne Woche 2014
Fra Norges stand på Grüne Woche 2014 (Foto: © Lars Ole Ørjasæter/Sector Media AS)

Fra hvert fylke reiser en kokk, en matprodusent, en overnattingsbedrift, en kokkelærling og en opplevelsesbedrift. Til sammen blir det nærmere 40 utstillere fra regionen, fordelt på to perioder. I tillegg vil noen av regionens destinasjonsselskap være tilstede gjennom hele messeperioden på vegne av Øst-Norge. Målet med deltagelsen er å bygge nettverk, samle regionen, stimulere til produktutvikling og innovasjon, samt generell omdømmebygging av Norge og regionene. 

Grüne Woche er regnet som en av verdens største messer for mat og landbruk, med cirka 1500 utstillere fra 60 land og nærmere 500 000 besøkende. Publikum er forbrukere fra Tyskland og nabolandene, samt en rekke fagfolk og representanter for landbruksrelaterte næringer. Dette er en unik og spennende arena for å vise frem alt Norge og Osloregionen kan by på! 

Fra Østfold deltar fem bedrifter: 

 • Duga - dyrker og produserer en unik type byggkorn, med et naturlig høyt innhold av kostfiberen betaglukan som har god effekt på kolesterol og blodsukker. Produktet fikk nylig plass i Coops butikkhyller under serienavnet Coop Gullbygg.
  Utstiller er Katrine Kerr Gammelsrød, daglig leder. 
 • Viken Hotell – ligger på en øy midt i innsjøen Vansjø sørøst i fylket og tilbyr en mengde naturbaserte aktiviteter, blant annet kanopadling, sykkelsafari og båtturer i «ville, vakre Vansjø». Stedet er også svært populært blant fisketurister.
  Utstiller er Kjell Aanerød. 
 • Rømskog Hotell - Norges kanskje vakreste innlands spa- og konferansehotell, kun 1,5 time i fra Oslo. Her kan gjestene overnatte i deilkate rom og finne sjelefreden stedet gir, kun omgitt av vakker norsk natur.
  Utstiller er May-Terese Halvorsen, markedssjef.  
 • Støtvig Hotell – et hotell ved havet med mye av den unike «fjordhotell-langs-Oslofjorden-følelsen». Hotellet har et sterkt fokus på lokal mat, serverer retter med råvarer fra nærområdet og gir gjestene den helt spesielle matopplevelsen.
  Utstiller er Hilmar Haraldson, kokk.   
 • Festiviteten i Sarpsborg - restauranten byr på ekte mat, uten snarveier. Råvarene har reist så kort som mulig. De som har reist langt har gjort det med en god grunn; de ønskes velkommen på grunn av sin gode kvalitet.
  Utstiller er Viktor Lynghaug, kokkelærling.
Deltagere fra Østfold Grüne Woche 2015.
Deltagere fra Østfold Grüne Woche 2015. (Foto: Fylkesmannen i Østfold)

 
 

Mer nedbør, større utfordringer

Hydroteknikk og drenering er viktige tiltak i et fylke som Østfold med mye korndyrking i leirjordsområder. Tilskuddet til drenering har ført til at bøndene nå etter mange år er i gang med grøfting. 

Grøfting.
Grøfting. (Foto Svein Skøien, Fylkesmannen i Østfold)

Stort sett er det systematisk grøfting med grøftehjul som foregår, men det er også mye graving av avskjæringsgrøfter i jordekanter. I 2014 har Østfold-kommunene mottatt 129 søknader om tilskudd til drenering, og det er innvilget et beløp på ca. 5,2 millioner kroner. Dette er likevel bare halvparten av de midlene vi har til rådighet. Det er få entreprenører som driver med grøfting, og tilskuddssatsen er kanskje litt for lav til at det har blitt enda større søkning. Vanlig kostnad per dekar for systematisk grøfting er 4000-5000 kr. 

Hydroteknikk er kanskje et enda viktigere satsingsområde. Kummer og kanaler for å håndtere overflatevann og ta i mot større nedbørsmengder får trolig en økt betydning. Det er også et stort behov for reparasjon av eldre hydrotekniske anlegg. Vi har fått 165 SMIL-søknader som hovedsakelig gjelder forurensingstiltak i 2014. Det er gitt tilsagn på 7, 8 millioner kroner i tilskudd. 

I 2013-2014 har det vært spesielle miljørådgivingsprosjekter i utvalgte områder i fylket: Våler, Trøgstad, Rakkestad, Eidsberg og Marker. Prosjektene har vært en del av vannområdenes tiltaksarbeid. Det har vært spesielle fokus på hydrotekniske tiltak, og dette har medført et økt antall søknader og trolig også bedre planer.

Befaring.
Befaring. (Foto: Svein Skøien, Fylkesmannen i Østfold)
 

Grønt arbeid i Østfold

Fra nyttår kan 16 av 18 kommuner i fylket tilby grønt arbeid. 

Fra 1. januar 2015 tilbyr 6 gårder i Østfold, i samarbeid med NAV og tiltaksbedrift, arbeidspraksis for personer med psykisk helse- eller rusproblemer, såkalt grønt arbeid. Felles for alle gårdene er at de har allsidig drift samt husdyrproduksjon eller hest. Innholdet i tilbudet kan være stell og tilsyn med dyr, arbeid på jordet, i hage og i skog, bruk og vedlikehold av maskiner, produksjon av ved, landskapspleie og matlaging, for å nevne noe. Oppgavene oppleves som meningsfylte og helsefremmende, samtidig som de er godt egnet for individuell tilpassing. Den allsidige driften gjør at man kan tilpasse arbeidssituasjonen til den enkelte brukers varierende ønsker, behov og funksjonsevne. 

Grønt arbeid på Bjørnstadgrenda gård i Sarpsborg
Grønt arbeid på Bjørnstadgrenda gård i Sarpsborg (Foto: Bjørn Frostad, Opphavsrett, Fylkesmannen i Østfold)

Grønt arbeid er et supplement til andre typer arbeidstrening NAV kan tilby og kan gi svært gode resultater. Det finnes grønt arbeid-tiltak der opp mot 80 prosent av brukerne har kommet seg videre i utdanning, lærlingeløp eller arbeid. Mye tyder på at det er gunstig med allsidig helårsdrift og mer enn 5 tiltaksplasser i grønt arbeid-tiltak. Det er riktignok behov for å samordne målekriterier i grønt arbeid-tiltakene, samt å jobbe for økt forskning på feltet. Dette for å kunne si med mer sikkerhet hva som fungerer, slik at vi kan jobbe for at flere brukerne kommer seg ut i jobb, lærlingløp eller utdanning.   

I Østfold møtes grønt arbeid-tilbyderne et par ganger årlig i et uformelt nettverk for å diskutere felles utfordringer, men også for å gi hverandre gode råd og inspirasjon. I tillegg har Akershus og Østfold en felles arbeidsgruppe med NAV og Fylkesmannen. Arbeidsgruppa ønsker å bidra til videre utvikling av Grønt arbeid i fylkene.

Til toppen