Gårdskartprosessen er ferdig i Nordland

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Nordland har i januar 2014 avsluttet gårdskartprosessen i Nordland. Nordland Fylke har 44 kommuner, og i 42 av disse drives et landbruk hvor ca. 2300 eiendommer årlig søker produksjonstilskudd. Landbruket er Nordlands største landbaserte næring i areal.

Arbeidet med etablering av gårdskart har pågått siden 2008 og kommunene har utført en kjempejobb med kvalitetssikring og dokumentasjon av grunnlagsdata. For mange av kommunene har arbeidet vært ressursmessig utfordrende. Samarbeidet mellom Norsk institutt for skog og landskap, kommunene og Statens kartverk (fylkeskartkontoret) har fra Fylkesmannens ståsted fungert meget bra.

Gårdskartet er primært en arealoversikt over eiendommens landbruksressurser og er tilgjengelig som en nettjeneste hos Norsk institutt for skog og landskap. Arealstatistikken er et viktig grunnlag for forvaltning av produksjonstilskuddene i landbruket. Verd å merke seg er at dette ikke er et "ettsgyldig kart" slik at eiendomsgrenser i noen tilfeller ikke vil være eksakte. I mange tilfeller har imidlertid gårdskartet avløst "Økonomisk kartverk" sin rolle som forvaltningsgrunnlag i arealsaker i landbruket.

Landbruk i Nordland, Tonnes i Lurøy
Landbruket er Nordlands største landbaserte næring i areal. (Foto: Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland.)