God nok

Appell på Verdensdagen for psykisk helse av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjære alle sammen!

I dag er det premiere på en film som heter "Flink pike".

Det er en viktig film.

Den handler om forventninger som blir så tunge at de er umulig å bære.

Den er tilegnet flinke piker av alle kjønn.

Vi vet at det finnes ganske mange av dem.

Undersøkelser viser at de fleste unge mennesker er mer veltilpasset enn noen sinne.

De har et godt forhold til foreldrene sine.

De gjør det godt på skolen.

De har gode venner.

Likevel er det mange av dem som strever.

De strever med egne og andres forventninger om at de skal bli enda bedre.

Enda flinkere på skolen.

Enda tynnere.

Enda lykkeligere.

Mange av dem har symptomer på angst og depresjon.

Dette er ikke bare en sak for helseministeren og helsetjenesten.

Det er en sak for oss alle.

Derfor er jeg veldig glad for at det kommer en finansminister hit.

Og en ordfører.

Og en LO-leder.

Og en redaktør.

Og mange flere.

For vi er mange som må spille på lag for å møte dette.

Regjeringen skal gjøre sin del av jobben. Vi er godt i gang.

Onsdag la vi frem vårt første helblå statsbudsjett.

Det viser en tydelig retning.

Vi vil bedre tjenestene til dem med psykiske vansker på kort og lang sikt.

Både i kommunene og på sykehusene.

Men disse utfordringene kan ikke bare møtes på sykehus og legekontorer.

De må også møtes utenfor helsesektoren. Før de vokser seg store.

Derfor trenger vi ordførere som passer på at skolene i kommunen tar mobbing på alvor.

Derfor trenger vi redaktører som er med på å skape åpenhet om psykiske lidelser.

Derfor trenger vi LO-ledere som er opptatt av et inkluderende arbeidsliv.

Derfor trenger vi finansministre som er opptatt av psykisk helse.

I regjeringens folkehelsesatsing likestiller vi fysisk og psykisk helse.

Å være del av et fellesskap er like viktig som å sykle til jobben.

Å bli sett og akseptert er like viktig som frukt og grønnsaker.

Å ha noen å snakke med når du sliter er like viktig som å stumpe røyken.

Kjære alle sammen.

Mitt aller viktigste budskap i dag er til den flinke gutten og den flinke piken.

Til deg vil jeg si dette:

Du trenger ikke å streve for å være flink nok.

For du er god nok.

Til toppen