Grensekontrollen vil bli styrket

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Samlet sett vurderer jeg grensekontrollen som tilfredsstillende, men jeg er enig med Riksrevisjonen at det er behov for en sterkere og bedre grensekontroll for å bekjempe organisert kriminalitet. Derfor startet vi allerede i mars en omorganisering av Toll- og avgiftsetaten, sier finansminister Siv Jensen.

Torsdag 22. mai offentliggjorde Riksrevisjonen sin undersøkelse av Toll- og avgiftsetatens grensekontroll. Riksrevisjonen mener Toll- og avgiftsetaten bør styrke arbeidet med å avdekke alvorlige overtredelser for å bekjempe organisert kriminalitet.

- Riksrevisjonens undersøkelse er relevant og nyttig. Rapporten gir imidlertid et noe unyansert inntrykk av at grensekontrollen ikke fungerer eller prioriteres, sier finansministeren.

Regjeringen har allerede startet arbeidet med å styrke grensekontrollen. 4. mars lanserte finansministeren en omorganisering av Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten. Toll- og avgiftsdirektoratet har som en del av dette arbeidet fått i oppdrag å utrede hva etaten trenger for å styrke sin grensekontroll.

- Tolletatens grensekontroll skal styrkes. Etaten skal rendyrkes for å utnytte den strategiske posisjonen på grensen til å drive effektiv grense- og varekontroll, samt legge til rette for lovlig innførsel og utførsel av varer for næringslivet og reisende, sier finansministeren.

Etaten skal få flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. En begrenset politimyndighet for tollerne vil bidra til at Norge står bedre rustet i kampen mot organisert kriminalitet.

Les Finansdepartementets svar til Riksrevisjonen

Mer info: Kommunikasjonsenheten i Finansdepartementet eller pressetelefon 911 42 059.