Høring – tilskudd til avløsing

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om tilskudd til avløysing ved sykdom og fødsel med videre ut på høring. Høringsfrist er 1. desember 2014.

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om tilskudd til avløysing ved sykdom og fødsel med videre ut på høring. Høringsfrist er 1. desember 2014.

Gårdsbruk
Forslag til ny forskrift om tilskudd til avløysing ved sykdom og fødsel med videre er sendt ut på høring. (Foto: LMD)
Til toppen