Høring av ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om tilskot til avløysing ved sykdom og fødsel mv. ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2014