Høyblokka åpner fredag

Fredag morgen klokka 7.30 åpner Høyblokka for gjennomgang for gående og syklister. Statsråd Jan Tore Sanner er glad for at passasjen gjennom Høyblokka åpnes.

- Dette bidrar positivt til mer aktivitet og folk i Regjeringskvartalet. Selv om det blir en byggeplass her i området i mange år fremover er det viktig at vi prøver å holde det mest mulig åpent og at det legges til rette for mer aktivitet. Det er bra for hele kvartalet, vi som jobber her og ikke minst for byen. Vi skal gjøre det vi kan for å ha åpne og fine byrom også mens det bygges, sier Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og administrerende direktør i Statsbygg Harald V. Nikolaisen har prøvegått gangpassasasjen gjennom Høyblokka som åpner for gående og syklende fredag 28. november klokka 7.30.
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00
Til toppen