Innspillsmøte om fremtidens primærhelsetjeneste

Til neste år skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Statssekretær Lisbeth Normann inviterte til et innspillsmøte 10. juni for å få brukernes råd og anbefalinger om hvordan fremtidens primærhelsetjeneste bør se ut.

–Regjeringen vil flytte makt til brukerne og skape pasientens helsetjeneste. Alle er i større eller mindre grad berørt av helsetjenestene i kommunen. Derfor er det viktig for oss å få brukernes behov og synspunkter inn i arbeidet med stortingsmeldingen, sa statssekretær Lisbeth Normann.

Statssekretær Lisbeth Normann
Statssekretær Lisbeth Normann ledet innspillsmøtet for hvordan fremtidens primærhelsetjeneste bør se ut. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Barneombudet, Unge funksjonshemmede, Mental helse, FFO, Norsk pensjonistforbund, Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenester og Statens Seniorråd var blant de inviterte til å holde et innlegg. Organisasjonene var utfordret til å belyse de største utfordringene i primærhelsetjenesten og gi innspill på hvordan de kan møtes. Flere påpekte at helsestasjonene og skolehelsetjenesten er viktige tilbud, og at det er behov for mer tverrfaglige helsetjenester i kommunene.

–Regjeringen er opptatt av helsetjenestene i kommunen må være robuste, koordinerte og helhetlige. Et viktig tema i meldingen vil være hvordan vi kan legge til rette for nye roller og samarbeidsformer, som for eksempel teambaserte tjenester. Vi vil ta med oss alle de gode og konkrete innspillene og rådene vi har fått i dag, sa Normann.

Helse- og omsorgsdepartementet mottar gjerne innspill på HOD-primaerhelse@hod.dep.no

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen