Priv til red:

Inviterer næringslivet til samarbeid om folkehelse

Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer næringslivet til et forpliktende samarbeid om folkehelse. Første møte i næringslivsgruppen er onsdag 4. juni. Målet er et tettere samarbeid mellom myndigheter og matvarebransjen og at bransjen forplikter seg til å utvikle og tilby sunnere produkter og gjøre dem attraktive og enkle for folk å velge.

Norge har sluttet seg til WHOs målsetting om å redusere for tidlig død av ikke- smittsomme sykdommer som kreft, kols, diabetes og hjertekarsykdommer med 25 prosent innen 2025. For å nå dette målet, må risikoen knyttet til tobakk, alkohol, fysisk inaktivitet, usunt kosthold, overvekt og fedme reduseres betydelig. I forhold til kosthold bør inntaket av salt halveres, inntak av mettet fett reduseres med 35 prosent og sukkerinntaket bør reduseres, særlig blant barn og unge.

Næringslivsgruppen skal ledes av statsråden og møtes 1-2 ganger i året. Målet er å bli enige om konkrete tiltak som kan bidra til å bedre kostholdet i befolkningen i tråd med kostanbefalingene og målene fra WHO om reduksjon i salt, sukker og mettet fett.

Statsråden åpner møtet på onsdag. Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg redegjøre for helsestatus og risikofaktorer med særlig vekt på kostholdets betydning. Stein Erik Hagen vil innlede om sine synspunkter på matvareindustriens rolle og muligheter.

Sted: Helse- og omsorgsdepartementet, Teatergata 9

Tid: Onsdag 4. juni, 08.30-10.30.

Les program for møtet (pdf)

Les invitasjonsbrevet til næringen (pdf)

Les invitasjonslisten (pdf)

Pressen er velkommen til å være tilstede på hele møtet. Statsråden er tilgjengelig for kommentar.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen