Ja til ny ekspressbussrute mellom Notodden/Kongsberg og Oslo/Gardermoen

Samferdselsdepartementet har bestemt at en ny ekspressbussrute fra Notodden/Kongsberg til Gardermoen får kjøre gjennom Oslo og bruke stoppesteder der.

- Regjeringen vil styrke kollektivtransporten. Jeg er derfor glad for at reisende mellom Notodden og Oslo/Gardermoen nå kan få større valgfrihet og et nytt tilbud, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarset.

Bussoperatøren NOW AS fikk i april i år tillatelse fra Buskerud fylkeskommune til å opprette en ekspressbussrute fra Notodden/Kongsberg via Oslo til Gardermoen. Oslo kommune ba om at dette vedtaket måtte gjøres om, fordi kommunen ønsker større innflytelse på planlegging og godkjenning av traseer og stoppesteder i Oslo.

Samferdselsdepartementet har nå bestemt at NOW AS får etablere ekspressbussruten som planlagt. Dette går frem av et brev som er sendt til Oslo kommune i dag.

Departementet legger vekt på at det er viktig å styrke kollektivtilbudet inn mot de største byene - også ved å legge til rette for at ekspressbusser får bruke holdeplasser nær sentrum, slik at passasjerene slipper å bytte transportmiddel. Dette hensynet har veid tyngst i vurderingene som ligger til grunn for vedtaket.

Til toppen