De fleste med master er i jobb

Kandidatundersøkelsen 2013

Kandidatundersøkelsen 2013 viser at til tross for sterk vekst i antall studenter som tar en mastergrad, så er situasjonen på arbeidsmarkedet ikke dårligere nå enn den var i 2005. Nær ni av ti er sysselsatt et halvt år etter avsluttende eksamen. - Dette gir liten støtte til antakelsen om at det utdannes for mange med mastergrad i Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Dette viser at selv om antall studenter som fullfører mastergrad øker, så er det behov for dem i arbeidsmarkedet. Dette gir liten støtte til antakelsen om at det utdannes for mange med mastergrad i Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Antallet som har tatt en mastergrad er doblet på ti år, mens andelen som er mistilpasset på arbeidsmarkedet har gått ned. 

– Dette betyr at bekymringen for at de unge tar for mye utdanning er overdrevet. Vi ser at det trengs mer kunnskap, ikke mindre. Samtidig ser vi at noen av gruppene har større utfordringer enn andre med å få relevant jobb, sier Torbjørn Røe Isaksen. 

Ikke like lett for alle

Arbeidsledigheten for de nyutdannede har holdt seg jevnt på sju prosent de siste årene, men for de med økonomisk-administrativ utdanning er det en liten økning i år. For de som har innvandringsbakgrunn og har master i naturvitenskapelige og tekniske fag, er det også en større risiko for å være arbeidsledig. 

Selv om mange er i jobb, så er det ikke alle som har en jobb som oppfattes som relevant for utdanningen. Det varierer med type utdanning. De med humanistisk og estetisk utdanning er mest mistilpasset på arbeidsmarkedet, men arbeidsledigheten er på samme nivå som for andre grupper. 

Vil ha bedre karriereveiledning

Regjeringen vil styrke karriereveiledningen og oppretter en mastergrad i karriereveiledning, som skal starte opp ved tre ulike høyskoler til høsten. 

– Regjeringen ønsker å styrke den enkeltes mulighet for å ta gode utdanningsvalg. God rådgivning og karriereveiledning vil bidra til bedre planlegging av fremtiden for den enkelte, sier Røe Isaksen. 

Kandidatundersøkelsen 2013 er gjennomført av NIFU blant mastergradsutdannede et halvt år etter fullført utdanning.

Til toppen